Hỏi: Vườn 2 ha cây cà phê chuẩn bị còn khoảng 5 ngày nữa là nở hoa. Hỏi có xịt được thuốc trừ rệp không? Hỏi nếu phun được thì xịt thuốc D58, nitox để trừ rệp có được không, và có thể kết hợp với thuốc ra hoa đậu trái cho cây luôn không? Hỏi những thuốc này có phun cho cây sầu riêng được không vì sầu riêng cũng đang chuẩn bị nở hoa?

Trả lời: Đối với vườn cây cà phê khi cây chuẩn bị nở hoa (cây chưa nở hoa) mà có rệp gây hại đến ngưỡng cần phải phun thuốc diệt trừ thì vẫn phun được.

+ Để trừ rệp hại trên cây cà phê, nếu là nhóm rệp sáp mềm (rệp sáp mềm xanh, rệp sáp mềm nâu,...) thì anh nên sử dụng các thuốc trừ sâu gốc hoạt chất Abamectin, Imidachloprid, Thiametoxam, Diafenthiuron,... để phun trừ.

+ Còn nếu là nhóm rệp sáp bột có thể sử dụng các thuốc trừ sâu gốc hoạt chất: Fenobucarb, Dimethoate (thuốc BI58 40 EC), Cypermethrin 3.0% + Dimethoate 27.0% (thuốc Nitox 30 EC) Buprofezine + Isoprocarb, Chlopyrifos Ethyl,... để phun trừ.

Khi pha chế thuốc phun, nếu thật cần thiết anh có thể pha hỗn hợp thêm thuốc kích thích ra hoa đậu trái cho cây cà phê được. Hai loại thuốc anh nêu không sử dụng phun cho cây sầu riêng được.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top