Hỏi: Vỏ cây cà phê trong vường 12 năm tuổi của anh gần đây bị mốc meo, Tại sao. Dùng biện pháp cạo có được không? Biện pháp kỹ thuật để cây trở lại bình thường.
Qua thư chúng tôi trả lời như sau:
Theo mô tả của bạn, vườn cà phê đã có địa y phát triển. Địa y thường hiện diện khắp nơi, trên nhiều loại thực vật khác nhau.
Địa y thường xuất hiện thành mảng, là nhóm sinh vật có cấu tạo cơ thể đặc biệt, hình thành nên do sự cộng sinh giữa tảo (chủ yếu là tảo lục và một ít tảo vàng) và nấm. Quan hệ giữa tảo và nấm trong địa y là quan hệ cộng sinh, nấm làm nhiệm vụ lấy nước, C02 và các muối khoáng cho tảo, còn tảo cung cấp cho nấm các chất hữu cơ tổng hợp từ quang hợp hay từ các tế bào chết già. Những địa y sống bì sinh (không ảnh hưởng cây chủ) khi môi trường không cung cấp đủ nhu cầu sống thì chúng cũng hút các chất từ cây chủ nhờ các sợi nấm đâm sâu vào mô cây chủ.
Phòng trừ: Đối với cà phê, không nên cạo vì có thể tạo vết thương cho các loại nấm như Fusarium xâm nhập gây bệnh nứt thân.
Có thể sử dụng các loại thuốc gốc đồng phun ướt đều thân cây như: Đồng sun phát (CuS04), Bordeaux, Norshield 86.2 WG
Đào Văn Toàn -TTKN

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top