STT

Tên đơn vị

Giám đốc

Địa chỉ

Điện thoại

1

Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt

Ông: Nguyễn Văn Quang

Số 02 Trần Nhân Tông, TP. Đà Lạt 

02633 825213
0918816949

2

Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương  

Bà: Trần Thị Kim Thao      

Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương 

02633 502953

3

Trung tâm Nông nghiệp Đơn Dương  

Ông: Lê Quang Trung

Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

0983847539

4

Trung tâm Nông nghiệp Đức Trọng  

Ông: Lê Tự Hùng

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

0989622998

0913781901

5

Trung tâm Nông nghiệp Lâm Hà  

Ông: Đinh Văn Bình

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà  

0985247928

6

Trung tâm Nông nghiệp Di Linh  

Ông: Nguyễn Văn Quang

Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh 

02633 870330
0986771229

7

Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc

Ông: Nguyễn Thái Lam

Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc

02633 861844

0902983161

8

Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lâm

Ông: Nguyễn Tăng Kiệt

Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

02633 877402

9

Trung tâm Nông nghiệp Đạ Huoai

Bà: Nguyễn Thị Thu Thắm

Thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai

02633 874678

0919456063

10

Trung tâm Nông nghiệp Đạ Tẻh

Ông: Nguyễn Ngọc Thư

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

0988187191

11

Trung tâm Nông nghiệp Cát Tiên

Ông: Phạm Bá Bình

Xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên

02633 884080

0907605358

12

Trrung tâm Nông nghiệp Đam Rông

Ông: Nguyễn Văn Sáng

Xã Đạ Long, huyện Đam Rông

0913174379

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top