STT

Tên đơn vị

Giám đốc

Địa chỉ

Điện thoại

1

Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt

Ông: Nguyễn Văn Quang

Số 02 Trần Nhân Tông, TP. Đà Lạt 

02633 825213
 

2

Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương  

Bà: Trần Thị Kim Thao      

Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương 

02633 502953

3

Trung tâm Nông nghiệp Đơn Dương  

Bà: Nguyễn Thị Thọ

Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

02633 847601
01669340819

4

Trung tâm Nông nghiệp Đức Trọng  

Ông: Lê Tự Hùng

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

0989622998

0913781901

5

Trung tâm Nông nghiệp Lâm Hà  

Ông: Nguyễn Trung Sơn

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà  

02633 850156
0919779108

6

Trung tâm Nông nghiệp Di Linh  

Ông: Nguyễn Văn Quang

Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh 

02633 870330
 

7

Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc

Ông: Nguyễn Thái Lam

Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc

02633 861844

0902983161

8

Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lâm

Ông: Nguyễn Tăng Kiệt

Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

02633 877402

9

Trung tâm Nông nghiệp Đạ Huoai

Bà: Nguyễn Thị Thu Thắm

Thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai

02633 874678

0919456063

10

Trung tâm Nông nghiệp Đạ Tẻh

Ông: Lê Thanh Hải

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

02633 880246

0912149924

11

Trung tâm Nông nghiệp Cát Tiên

Ông: Phạm Bá Bình

Xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên

02633 884080

0907605358

12

Trrung tâm Nông nghiệp Đam Rông

 

Xã Đạ Long, huyện Đam Rông

02633 616115

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top