Liên kết website

Bao bì sài gòn

 

Phần mềm tra cứu thuốc BVTV

Thống kê truy cập

03172311
Hôm nayHôm nay437
Hôm quaHôm qua4790
Tháng nàyTháng này5227
Tổng cộngTổng cộng3172311

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Trần Văn Tuận
Di động: 0918.779.217
Cơ quan: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Trường
Di động: 0909.363.147
Cơ quan: 02633.912.356
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc       

Võ Văn Lập
Di động: 0908.179.295
Cơ quan: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP                           PHÒNG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MTNT

Đặng Thị Thanh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0983.450.420
Cơ quan: 02633.812.270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Văn Hợi

Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0909.206.219
Cơ quan: 02633.812.270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG THÔNG TIN - HUẤN LUYỆN 

Lê Văn Đắc

Chức vụ: Trưởng phòng 
Di động: 02633.991.239
Cơ quan: 02633.824.180
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Thị Hằng

Chức vụ: Phụ trách phòng
Di động : 0832.991.239
Cơ quan: 02633.812.932
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Căn cứ theo Quyết định số 171/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng “V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng”. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông được quy định như sau:  

1. Ban lãnh đạo Trung tâm:

- Có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Lâm Đồng.

  2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

  - Phòng Hành chính -Tổng hợp;

  - Phòng Thông tin - Huấn luyện;

  - Phòng Kỹ thuật;

  - Phòng Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có Trưởng phòng, các viên chức chuyên môn và người lao động.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Lâm Đồng.

3. Biên chế, số lượng người làm việc

Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND tỉnh giao.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Quyết định 171.pdf)Quyết định 171.pdf 2134 kB

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top