Liên kết website

 

Bao bì sài gòn

 

Phần mềm tra cứu thuốc BVTV

Thống kê truy cập

04909220
Hôm nayHôm nay4300
Hôm quaHôm qua4968
Tháng nàyTháng này9268
Tổng cộngTổng cộng4909220

Sáng ngày 28/12/2022, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành trong tỉnh; các doanh nghiệp, các đại biểu đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nông nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; và toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc và công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2022, kế hoạch ngành nông nghiệp và PTNT năm 2023; triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi và nước sạch nông thôn… Theo đó, trong năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng cơ bản đạt chỉ tiêu và vượt kế hoạch đề ra (chỉ có chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng chưa đạt so với kế hoạch), cụ thể: Tăng trưởng GRDP toàn ngành ước đạt khoảng 5,02%; Giá trị sản xuất bình quân/ha đạt 206 triệu đồng/ha/năm, tăng 2,4% so với năm 2021, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 65.308 ha, tăng 3,48%; Chuyển đổi, cải tạo 12.745,2 ha sản xuất kém hiệu quả. Đến năm 2022, toàn tỉnh hiện có 213 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, số hộ liên kết 19.701 hộ liên kết, sản lượng qua chuỗi đạt trên 624.000 tấn nông sản; Phát triển mới 23 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh đạt 390 hợp tác xã; Thực hiện phân hạng và công nhận được 23 sản phẩm OCOP, ước đến hết năm 2022 toàn tỉnh có 215 sản phẩm; trong đó: 11 sản phẩm 5 sao, 112 sản phẩm 4 sao, 92 sản phẩm 3 sao; Diện tích được tưới đạt 138.850 ha; Lũy kế năm 2022 so với năm 2021 số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 46%, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 26%, khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 32%;  Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 92%; Toàn tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40 xã nông thôn mới nâng cao, 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Hội nghị thông qua 10 mục tiêu cần đạt được trong năm 2023. Đó là tốc độ tăng GRDP toàn ngành đạt 4,5 - 5%; Diện tích nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh phấn đấu đạt trên 66.150 ha (trong đó diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ thông minh 630 ha); Tiếp tục chuyển đổi 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả, đưa diện tích canh tác có giá trị sản xuất dưới 50 triệu đồng/ha còn khoảng 40.822 ha. Toàn tỉnh đạt 233 chuỗi với trên 22.800 hộ tham gia, diện tích liên kết đạt 33.000 ha, sản lượng trên 500.000 tấn; tổng đàn vật nuôi tham gia chuỗi đạt 1.050.000 con, tổng sản phẩm đạt trên 170.000 tấn. Thành lập mới 15 hợp tác xã, phát triển thêm ít nhất 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 1 sản phẩm OCOP Quốc gia. Tỷ lệ diện tích canh tác được tưới đạt 68%. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại, diện tích lấn chiếm đất lâm nghiệp giảm từ 20% trở lên. Trồng 485 ha rừng tập trung, hơn 12,4 triệu cây xanh. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%. Có thêm 1 xã nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Võ Ngọc Hiệp ghi nhận những chỉ tiêu đạt được trong năm 2022 và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu của ngành Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng trong năm 2023. Đồng thời, mong muốn toàn ngành tiếp tục thể hiện quyết tâm nâng cao trách nhiệm quản lý điều hành, phối hợp triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tạo đột phá hơn nữa để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. “Nhấn mạnh” toàn ngành Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng cần tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, thiết thực hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn cần nghiên cứu thực hành các giải pháp tạo chuyển đổi về chất lượng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt chú trọng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hơn nữa giá trị thu nhập cho nhà doanh nghiệp và nhà nông trực tiếp sản xuất…

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng 10 mục tiêu phát triển trong năm 2023, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp, toàn diện, bền vững và hiện đại tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với nhiều chủ trương định hướng mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn tạo nên sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

Văn Thọ – TTKN Lâm Đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top