Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ngành Nông nghiệp và PTNT đã có những bước phát triển rõ rệt. Giá trị sản xuất bình quân/ha năm 2021 đạt 196 triệu đồng, tăng 2,6% so với năm 2020. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021 đạt 63.378 ha, tăng 5,2% so với năm 2020, tương ứng 21% diện tích canh tác toàn tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống mang lại nhiều kết quả thiết thực cho kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng. Số lượng HTX nông nghiệp hàng năm tăng lên cả về chất và lượng. Nhiều mô hình HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc vào sản xuất giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Các HTX đã tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hướng dẫn cho thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật; Hoạt động kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều thuận lợi, chuyển biến rõ nét, các HTX đang từng bước được củng cố và phát triển bền vững; Đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức sản xuất, từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân, tự nguyện hợp tác trong sản xuất kinh doanh, là cầu nối thu hút các doanh nghiệp tham gia hình thành liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 182 chuỗi với sự tham gia của 142 doanh nghiệp, 75 HTX, THT và 18.386 hộ nông dân, Trong đó: các sản phẩm rau 77 chuỗi; cà phê 20 chuỗi; chè 12 chuỗi; trái cây 22 chuỗi; hoa 06 chuỗi; dược liệu 06 chuỗi; lúa 06 chuỗi; ca cao 01 chuỗi; mắc ca 05 chuỗi; nấm hương 02 chuỗi; dâu tằm 09 chuỗi; bò sữa 04 chuỗi; bò thịt 02 chuỗi; gà 02 chuỗi; chim cút 01 chuỗi; heo 04 chuỗi; ong mật 02 chuỗi; cá tầm 01 chuỗi. Tổng sản lượng nông sản tham gia chuỗi liên kết hiện nay là 519.500 tấn nông sản, trong đó rau sản lượng 222.111 tấn; cà phê sản lượng 100.658 tấn; cây ăn quả sản lượng 51.033 tấn; chè sản lượng 5.581 tấn; dược liệu sản lượng 5.660 tấn; hoa sản lượng 75 triệu cành; lúa sản lượng 6.880 tấn; bò sữa sản lượng 83.364 lít sữa; thịt lợn sản lượng 35.239 tấn.

Các HTX điển hình trong sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao như: Hợp tác xã DVNN TH An Phú; Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt; Hợp tác xã DVNN TH Tân Tiến; Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Huy, HTX Laba Banana Đạ K’Nàng…

Thực hiện chính sách đối với kinh tế hợp tác nông nghiệp

Tính đến hết tháng 11/2021 toàn tỉnh có 03 Liên hiệp HTX nông nghiệp; 356 hợp tác xã nông nghiệp. Doanh thu bình quân của HTX nông nghiệp đạt 2 tỷ 605 triệu đồng/HTX/năm. Lợi nhuận bình quân đạt 292 triệu đồng/HTX/năm (tăng 264 triệu/HTX/năm so với năm 2003) và có 369 tổ hợp tác với 8.476 thành viên.

Ngoài kết quả hỗ trợ từ chính sách chung của Trung ương theo quy định, lĩnh vực nông nghiệp được UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển với nhiều nội dung phong phú như: Hỗ trợ thành lập mới HTX, bồi dưỡng, đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động các loại hình dịch vụ (chuyển giao tiến bộ KHKT, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, bao bì đóng gói nông sản, dây chuyền sơ chế, chế biến, đường giao thông nội đồng và tham gia Hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm và đặc biệt là hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX; do đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp còn gặp một số khó khăn

Năng lực quản lý của HTX cũng như kỹ năng tổ chức sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa chuyên sâu nên hiệu quả hoạt động một số HTX chưa cao, khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác có cùng loại hình dịch vụ còn hạn chế.

Một số HTX nông nghiệp chưa phát huy vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp; kinh phí nhà nước đầu tư cho HTX nông nghiệp còn hạn chế; chính sách về giao đất, cho thuê đất cho HTX còn nhiều vướng mắc; Số lượng HTX phát triển nhanh nhưng về chất lượng còn hạn chế; quy mô HTX nhỏ, số lượng thành viên ít, vốn điều lệ thấp; không huy động, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đất đai để mở rộng quy mô nhà xưởng, hạng mục công trình của các HTX còn khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã không ổn định...

Định hướng, giải pháp cho thời gian tới về phát triển kinh tế tập thể

Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật HTX năm 2012, đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo:

Các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, khắc phục các hạn chế, tạo đà cho kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển đạt mục tiêu đã đề ra. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2030.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy nội lực của HTX, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và tìm kiếm thị trường đầu ra cho khu vực kinh tế tập thể...

Văn Phương - Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top