Huyện Đơn Dương là huyện miền núi với diện tích tự nhiên là 61.135 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 20.325 ha. Dân số toàn huyện là 23.560 hộ với hơn 102.616 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 6.148 hộ với hơn 33.413 khẩu, chiếm khoảng 31% dân số toàn huyện. Có 35 thôn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, gồm 03 dân tộc tại chỗ như: Churu, K’Ho, Cil. Ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số từ các tỉnh khác trong cả nước về sinh sống lập nghiệp trên địa bàn huyện như: Dân tộc Tring, Chăm, Ê Đê, Ba Na, Rắc lây, Tày, Nùng, Hoa...

Được sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty TNHH Uy Phụng và hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương, anh Thành Kim Nam - người dân tộc Chăm, có vợ là dân tộc Churu ở tại thôn B’Kan, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương đã mạnh dạn áp dụng màng phủ sinh học (EPOM) với diện tích 2.000m2 trên tổng diện tích đất 2.500m2 của mình để trồng cà chua, diện tích 500m2 còn lại anh Nam đã sử dụng màng phủ thông thường khác để đối chứng kết quả.

Sau một thời gian sử dụng, màng phủ sinh học đã đem lại cho anh Nam những kết quả khả quan. Anh Nam cho biết: “Khi sử dụng màng phủ sinh học để trồng cà chua, cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, tán cây xòe rộng, màu sắc xanh hơn, tỷ lệ trái to và cho nhiều trái hơn so với màng phủ thông thường. Trái có màu sáng bóng và đẹp”.

Để so sánh, đối chứng anh Nam đã sử dụng màng phủ thông thường khác cũng trồng cà chua trên diện tích 500m2 còn lại của mình cạnh bên diện tích đang áp dụng màng phủ sinh học và trong cùng một thời điểm. Với sự hỗ trợ, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Nông nghiệp, kết quả cho thấy một số chỉ tiêu đã vượt trội hơn, đặc biệt là năng suất và sự sinh trưởng cây, cụ thể như màu sắc lá của ô màng phủ EPOM xanh đậm hơn màu sắc lá ô màng phủ thông thường, tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh hơn, chiều cao cây trung bình của màng phủ EPOM giai đoạn 15 ngày sau trồng và 35 ngày sau trồng lần lượt 49,4cm và 89,2cm, màng phủ thông thường là 41,2cm và 78,4cm, tăng hơn khoảng 17% so với màng phủ thông thường; Giai đoạn 55 ngày sau trồng màng phủ EPOM có trung bình 7 chùm quả/cây, màng phủ thông thường có 5 chùm quả/cây, tăng hơn khoảng 28%; Trọng lượng quả trung bình tăng từ 12-20%, trong đó loại quả lớn tăng 20%, năng suất (năng suất lý thuyết) khi sử dụng màng phủ sinh học khoảng 74.000 kg/ha, sử dụng màng phủ thông thường khoảng 52.000 kg/ha, tăng khoảng 30%.               

Đặc biệt, việc áp dụng màng phủ sinh học thân thiện với môi trường khi màng phủ sinh học được sử dụng và thải ra môi trường bên ngoài có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên với kỳ vọng không gây độc hại, vì trong quá trình sản xuất không nước thải, không khí thải, không chất thải. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ dừng lại ở quan sát bằng mắt thường và cập nhật nhật ký theo dõi đối với không thải nước, không chất thải rắn. Do đó, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương đã phối hợp cùng Công ty TNHH Uy Phụng tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên các chỉ tiêu khác để đánh giá một cách toàn diện hơn, gồm hàm lượng chì (Pb), hàm lượng cadimi (Cd), hàm lượng đồng (Cu), hàm lượng asen (As), hàm lượng Crôm (Cr), hàm lượng thủy ngân (Hg).

Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, vật tư nông nghiệp sinh học, thân thiện với môi trường là nhu cầu và hướng đi thiết thực trong thời gian tới, mang lại năng suất, hiệu quả và tăng nguồn thu nhập cho người dân, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó tham gia đáng kể vào việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôi mới mà Huyện ủy Đơn Dương đã xác định trong Nghị quyết số 12-NQ/HU về xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025.

Lê Quang Trung - TTNN Đơn Dương

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top