Những năm qua, xã Đạ M’rông luôn xác định công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bằng những cách làm và hướng đi cụ thể, đến nay đã có hàng chục ha cây trồng kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng các giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao.

Xã Đạ M’rông hiện có trên 800 ha đất sản xuất nông nghiệp được người dân thâm canh chăm sóc cà phê, lúa nước, bắp, dâu tằm. Trong đó, có gần 400 ha cà phê, hơn 200 ha bắp, 185 ha lúa nước, trên 50 ha dâu tằm và một số cây trồng khác. Để việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt được kết quả cao, xã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo xã xây dựng chương trình, kế hoạch giúp bà con thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách sản xuất cũ, thay thế giống địa phương đã thoái hóa, năng suất thấp bằng các giống mới có năng suất cao. Xã chủ trương tiến hành vận động và tạo điều kiện cho nông dân đi tham quan học tập những mô hình nông dân sản xuất giỏi trong vùng để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Đồng thời, phối hợp với ngành Nông nghiệp huyện triển khai một số mô hình thí điểm về lúa nước, cà phê cao sản, cây ăn trái, đặc biệt là cây dâu tằm.

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 16 của Huyện ủy, trong những năm qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nhằm nâng cao hiệu quả đời sống, cũng như là tăng thêm thu nhập trên một diện tích cho bà con. Cụ thể, trong những năm qua, chúng tôi đã vận động bà con chuyển đổi diện tích trồng bắp kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, còn đối với diện tích trồng điều chúng tôi vận động bà con chuyển sang trồng cà phê và một số cây ăn quả”.

Bằng nhiều cách làm cụ thể, những năm qua xã Đạ M’rông đã chuyển đổi hàng chục ha cây trồng kém hiệu quả như điều, lúa, bắp giống địa phương sang trồng cà phê và các giống lúa, bắp có năng suất chất lượng cao, nên năng suất và sản lượng các loại cây trồng đều tăng cao so với trước. Trong đó, năng suất cây lúa nước tăng từ 8 đến 10 tạ/ha, bắp tăng từ 12 đến 13 tạ/ha so với trước đây, góp phần đảm bảo được các vấn đề về an ninh lương thực.

Gia đình anh Ndu Ha Thương, ở thôn Liêng K’rắc 1 - một trong những hộ dân đi đầu trong phong trào trồng dâu nuôi tằm ở địa phương. Năm 2017, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển đổi 1 sào đất sình ven sông Krông Nô để trồng dâu nuôi tằm, lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, nên anh chỉ nuôi ½ hộp tằm, sau một thời gian nuôi thử nghiệm, nhận thấy việc nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh đã mở rộng diện tích trồng dâu lên 3 sào và luôn duy trì nuôi từ 1 đến 2 hộp tằm/tháng. Theo tính toán của anh Ha Thương, mỗi hộp tằm chi phí tiền giống hết 700 nghìn, sau khi chăm sóc 2 tuần là có thể thu được kén và mỗi hộp tằm thu được từ 45 đến 50 kg kén, 1 kg có giá từ 125 đến 130 nghìn đồng. Sau khi trừ tri phí tiền giống, mỗi tháng gia đình anh thu lãi trên 10 triệu đồng. Anh Ndu Ha Thương, ở thôn Liêng K’rắc 1, xã Đạ M’rông, cho biết: “Gia đình tôi đã nuôi tằm được hơn 1 năm, tôi thấy việc nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, mỗi 1 lần nuôi như vậy gia đình tôi thu nhập được từ 6 đến 7 triệu đồng. So với trồng bắp, trồng lúa thì nuôi tằm cho thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần, cho nên gia đình tôi đã bỏ hết diện tích trồng bắp, lúa sang trồng dâu - nuôi tằm”.

Có thể nói, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp ở xã Đạ M’rông đã có bước phát triển mang tính đột phá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh, kết hợp với đa canh, nhất là việc chú trọng phát triển các giống cây trồng có ưu thế về năng suất và hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Việc chuyển đổi cây trồng đã thật sự mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bà con nơi đây đang từng bước ổn định vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông, cho biết thêm: “Hiệu quả bước đầu mang lại là năng suất trên diện tích bà con chuyển đổi đã được nâng lên. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền và hướng dẫn bà con chuyển đổi sang trồng nhiều loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế chứ không chỉ dừng lại ở cây dâu tằm và cây ăn trái, để tăng thêm thu nhập cho bà con”.

Tuy nhiên, để có một nền nông nghiệp phát triển mang tính bền vững, thiết nghĩ ngoài việc tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, xã Đạ M’rông cần quan tâm đến các giải pháp xây dựng các vùng chuyên canh nguyên liệu, gắn với tiêu thụ và chế biến. Đồng thời, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên diện rộng, cũng như tiếp tục kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho chế biến nông sản tại địa phương.

                        Lê Tuấn - Trung tâm VHTT&TT huyện Đam Rông

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top