Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phát động, kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và chính quyền địa phương, người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 và các quy định về an toàn trong phòng chống dịch, các đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức các hoạt động phù hợp, an toàn, hiệu quả bằng các hoạt động cụ thể sau:

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; Tuyên truyền theo chủ đề, thông điệp hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện các biện pháp nhằm giảm phát thải ra môi trường gây ô nhiễm, như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; Từ chối sử dụng các sản phẩm bao bì, túi nilon nhựa khó phân hủy, sản phẩm sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…); Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải

Các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và người dân tham gia các hoạt động làm vệ sinh, thu gom rác thải tại công sở, gia đình, nơi công cộng và các khu vực sản xuất nông nghiệp…

Phan Văn Hợi – TTKN Lâm Đồng (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top