Trước nhu cầu đòi hỏi của thị trường về mức độ an toàn của sản phẩm ngày càng cao. Huyện Đạ Huoai đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Sầu riêng, măng cụt, hạt điều,…

Trong 7 tháng đầu năm, tổng diện tích cây trồng 15.194 ha, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, diện tích cây điều đạt 7.801 ha, dự kiến năng suất bình quân ước đạt 7,67 tạ/ha, đạt 69% kế hoạch, giảm 26% so năm 2020. Sau thu hoạch đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tỉa cành tạo tán và bón phân; cây sầu riêng 3.743 ha, năng suất ước đạt 110 tạ/ha, diện tích sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch, giá bán sầu riêng bình quân 40 - 45 ngàn đồng/kg đã góp phần ổn định thu nhập cho người dân; sản phẩm chôm chôm, măng cụt đang trong mùa vụ thu hoạch.

Cũng trong 7 tháng đầu năm đã vận động, triển khai được 210 ha/211 hộ/8 tổ hợp tác sản xuất an toàn theo VietGAP, đạt 60% kế hoạch; duy trì 297 ha/221 hộ hỗ trợ từ năm 2020 gồm sầu riêng 287,2 ha/210 hộ và măng cụt 9,7 ha/11 hộ, đạt 51% diện tích theo kế hoạch. Triển khai đề án truy xuất nguồn gốc sầu riêng năm 2021, sử dụng lượng tem đã hỗ trợ trong năm 2019 và năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc sầu riêng đến các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.

Góp phần thúc đẩy sản xuất nông sản sạch trên địa bàn huyện Đạ Huoai trong thời gian tới từng bước phát triển các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sầu riêng, hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP… kịp thời và hiệu quả.

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top