Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng quan tâm đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Cùng với đó, chính sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ cách làm của người dân và sự quyết tâm tự lực vươn lên, đời sống kinh tế của người dân trong tỉnh đã đổi thay tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện chỉ còn 1,32%.

Theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 4.488 hộ, giảm 0,53% so với năm 2019 (kế hoạch 0,5-1,0%), chiếm 1,32% số hộ toàn tỉnh, trong đó:

+ Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 2.793 hộ, chiếm 3,58% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh, giảm 2% so với năm 2019 (kế hoạch 2,0-3,0%).

+ Hộ nghèo huyện Đam Rông 1.083 hộ, chiếm 7,46% số hộ của huyện Đam Rông; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 980 hộ, chiếm tỷ lệ 11,7% hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện.

+ Hộ nghèo về thu nhập 3.794 hộ, chiếm 84,54% số hộ nghèo toàn tỉnh.

+ Hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 694 hộ, chiếm 15,46% số hộ nghèo toàn tỉnh.

Tổng số hộ cận nghèo 11.390 hộ, chiếm 3,34% số hộ toàn tỉnh, trong đó: Hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 6.728 hộ, chiếm 8,63% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ cận nghèo huyện Đam Rông 2.861 hộ, chiếm 34,16% số hộ của huyện Đam Rông.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Bùi Hằng (t/h) - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top