Lâm Đồng là một địa phương có thế mạnh về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cho việc phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch canh nông. Là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình du lịch canh nông, kết hợp du lịch và sản xuất nông nghiệp. Các mô hình du lịch canh nông đã và đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các công trình, tiểu cảnh phục vụ nhu cầu của du khách.

Để việc quản lý hoạt động du lịch canh nông một cách có hệ thống và đồng bộ, ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 933/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, quy định Du lịch canh nông phải đảm bảo tối thiểu 04 yếu tố: Sự kết hợp giữa ngành du lịch và nông nghiệp; thu hút du khách đến tham quan các hoạt động nông nghiệp; mua bán sản phẩm nông nghiệp để gia tăng sản phẩm du lịch và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp; mang đến tính giải trí, giáo dục và các hoạt động nâng cao tri thức cho du khách... Các hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm: Tham quan, tìm hiểu quy trình và tham gia trải nghiệm cùng người nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, nông lâm kết hợp và thu hoạch, chế biến nông sản tại địa phương.

Đặc biệt các tổ chức được công nhận điểm du lịch canh nông phải đạt 100% tiêu chí bắt buộc (28 tiêu chí) và đạt tối thiểu 50% tiêu chí khuyến khích (Tối thiểu 6 điểm). Ngoài ra, các điểm du lịch canh nông cần đảm bảo các giấy tờ, hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Giấy phép xây dựng và văn bản nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành; Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với mô hình có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống); Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phương án phòng cháy chữa cháy...

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top