(23/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Lâm Hà (ngày 23/5/2016)
(23/05/2016)
Giá nông sản Hiệp hội hoa Đà Lạt (ngày 23/5/2016)
(23/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đức Trọng (ngày 23/5/2016)
(23/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 23/5/2016)
(23/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đơn Dương (ngày 23/5/2016)
(20/05/2016)
Giá nông sản Hiệp hội hoa Đà Lạt (ngày 20/5/2016)
(20/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Lâm Hà (ngày 20/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 12/5 - 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn thành phố Đà Lạt (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đơn Dương (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Tẻh (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đức Trọng (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Di Linh (ngày 19/5/2016)
(19/05/2016)
Giá nông sản địa bàn thành phố Bảo Lộc (ngày 19/5/2016)
(18/05/2016)
  Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng - Tình hình lưu thông hàng hóa trong tỉnh thông suốt, hàng hóa trên thị trường dồi dào, chủng loại phong phú, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tháng 4 có nhiều ngày lễ lớn như giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5 với thời gian nghỉ tương đối dài nên thu hút một lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tham quan và nghỉ dưỡng đã tác động đến mức tiêu dùng xã hội trên địa bàn.
(17/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Lâm Hà (ngày 17/5/2016)
(16/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Tẻh (ngày 16/5/2016)
(16/05/2016)
Giá nông sản địa bàn huyện Đức Trọng (ngày 16/5/2016)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top