I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

30.000

45.000

 

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

5.000

15.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

5.000

15.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

5.000

5.000

15.000

15.000

Giảm 7.000

 

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

8.000

15.000

Giảm 7.000

6

Hành lá

Kg

12.000

25.000

 

7

Su su

Kg

6.000

15.000

 

8

Su hào

Kg

14.000

25.000

 

9

Củ dền

Kg

8.000

15.000

 

10

Ớt sừng

Kg

22.000

40.000

 

11

Đậu leo

Kg

9.000

20.000

 

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

5.000 

13.000 

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

45.000 

55.000 

Tăng 5.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

45.000 

55.000 

Tăng 5.000

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

18.000

25.000

 

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

10.000

18.000

Giảm 5.000

17

Hành tây (Đà Lạt)

Kg

14.000

22.000

Giảm 1.000

18

Khoai tây (Đà Lạt)

Kg

17.000

22.000

Tăng 2.000

19

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

20

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

49.000

 

Giảm 3.000

21

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

60.000
55.000

 

 

22

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

180.000
210.000

 

 

Tăng 10.000

23

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

30.000

 

 

24

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

25.000

 

Giảm 5.000

25

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

15.000

 

Giảm 1.000

26

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

20.000
18.000

 

Giảm 10.000

Giảm 7.000

27

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

80.000

 

 

28

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

60.000

 

Giảm 5.000

29

Hoa đồng tiền

Chục

25.000

 

 

30

Hoa cẩm chướng

2 chục

33.000

 

 

31

Hoa cát tường

Kg

65.000

 

Giảm 5.000

32

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.900

40.300

Giảm 100

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

800.000

950.000

 

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

500.000

 

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

700.000

 

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
790,000

 

 

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.300.000

 

 

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả: Khoai tây Đà Lạt 17.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 45.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; hành tây Đà Lạt 14.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; pó xôi 10.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh và xà lách cuộn (tại Đơn Dương) 5.000 – 8.000 đồng/kg, đều giảm 7.000 đồng/kg so với tuần trước (Do nguồn cung nhiều nên nên giá các loại rau xà lách tại huyện Đơn Dương tiếp tục giảm mạnh so với trước).

- Sản phẩm hoa: Hoa cúc chùm 15.000 đồng/bó, giảm 1.000 đồng/bó; hoa hồng đỏ và màu các loại 18.000 – 20.000 đồng/chục, giảm 7.000 - 10.000 đồng/chục; hoa cúc cành 25.000 đồng/chục, hoa lily Sorbone 60.000 đồng/bó, hoa cát tường 65.000 đồng/kg, đều giảm 5.000 đồng. Các loại hoa Đà Lạt còn lại như hoa lay ơn, hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng… đều có giá ổn định so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 210.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; lợn hơi 49.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như gà hơi, sữa bò… đều có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Giá các loại vật tư phân bón tại các huyện vẫn duy trì ổn định ở mức cao so với tuần trước (do nguồn cung phân bón trên thế giới sụt giảm, các nguyên liệu đầu vào và cước phí vận chuyển tăng mạnh dẫn đến giá phân bón trong nước tăng cao). Giá phân bón đang ở mức rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các sản phẩm vật tư phân bón (do nguồn cung khan hiếm) nên giá vẫn duy trì ở mức cao, các sản phẩm rau hoa giá cả khá ổn định. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top