I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

24.000

35.000

Tăng 2.000

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

5.000

15.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

5.000

15.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

19.000

25.000

30.000

30.000

Tăng 3.000

 

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

22.000

35.000

Tăng 2.000

6

Hành lá

Kg

12.000

25.000

 

7

Su su

Kg

6.000

15.000

 

8

Su hào

Kg

14.000

25.000

Tăng 6.000

9

Củ dền

Kg

6.000

10.000

Tăng 2.000

10

Ớt sừng

Kg

13.000

20.000

Tăng 1.000

11

Đậu leo

Kg

24.000

30.000

Tăng 4.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

15.000 

22.000 

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

35.000 

45.000 

Giảm 5.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

35.000 

45.000 

Giảm 5.000

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

20.000

28.000

 

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

30.000

38.000

 

17

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

18

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

47.000

 

 

19

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

60.000
55.000

 

 

20

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

150.000
195.000

 

 

21

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

35.000

 

 

22

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

34.000

 

 

23

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

22.000

 

 

24

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

30.000
28.000

 

 

25

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

80.000

 

 

26

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

65.000

 

 

27

Hoa đồng tiền

Chục

30.000

 

 

28

Hoa cẩm chướng

2 chục

37.000

 

Tăng 2.000

29

Hoa cát tường

Kg

75.000

 

 

30

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.300

39.800

 

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

800.000

950.000

 

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

500.000

 

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

700.000

 

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
790,000

 

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.300.000

 

 

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả: Ớt sừng 13.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; củ dền 6.000 đồng/kg, cà chua 24.000 đồng/kg, xà lách cuộn 22.000 đồng/kg, đều tăng 2.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh (Đơn Dương) 19.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg;  đậu leo 24.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; su hào 14.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt 35.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước (Tại Đơn Dương, do nguồn cung khan hiếm nên giá một số loại rau xà lách, su hào, đậu leo, cà chua… đều tăng và giữ giá cao so với tuần trước).

- Sản phẩm hoa: Ngoại trừ hoa cẩm chướng 37.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó. Các loại hoa Đà Lạt còn lại đều có giá ổn định so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.300 đồng/kg, ổn định giá so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Các sản phẩm chăn nuôi như kén tằm, lợn hơi, gà hơi, sữa bò… đều có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Giá các loại vật tư phân bón tại các huyện vẫn duy trì ổn định ở mức cao so với tuần trước (do nguồn cung phân bón trên thế giới sụt giảm, các nguyên liệu đầu vào và cước phí vận chuyển tăng mạnh dẫn đến giá phân bón trong nước tăng cao). Giá phân bón đang ở mức rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các loại rau, hoa và các sản phẩm vật tư phân bón (do nguồn cung khan hiếm) nên giá vẫn duy trì mức giá cao. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top