I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

20.000

35.000

Tăng 8.000

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

3.000

10.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

3.000

10.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

16.000

35.000

25.000

45.000

 

Tăng 17.000

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

20.000

30.000

 

6

Hành lá

Kg

12.000

25.000

 

7

Su su

Kg

6.000

12.000

Tăng 3.000

8

Su hào

Kg

8.000

20.000

 

9

Củ dền

Kg

4.000

10.000

 

10

Ớt sừng

Kg

22.000

35.000

Tăng 4.000

11

Đậu leo

Kg

17.000

30.000

Tăng 7.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

20.000 

28.000 

Giảm 5.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

45.000 

55.000 

Tăng 23.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

45.000 

55.000 

Tăng 23.000

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

20.000

28.000

Tăng 2.000

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

35.000

45.000

Giảm 5.000

17

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

18

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

49.000

 

 

19

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

60.000
55.000

 

 

20

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

115.000
165.000

 

 

Tăng 20.000

21

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

40.000

 

Tăng 5.000

22

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

30.000

 

Tăng 5.000

23

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

18.000

 

Tăng 6.000

24

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

32.000
30.000

 

Giảm 8.000

Giảm 5.000

25

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

80.000

 

Tăng 5.000

26

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

65.000

 

Tăng 5.000

27

Hoa đồng tiền

Chục

30.000

 

Giảm 5.000

28

Hoa cẩm chướng

2 chục

32.000

 

Tăng 2.000

29

Hoa cát tường

Kg

70.000

 

Tăng 10.000

30

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.500

41.000

 

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

750.000

 

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

400.000

 

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

650.000

 

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
650,000

 

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.100.000

 

 

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả: Xà lách coron 20.000 đồng/kg, pó xôi 35.000 đồng/kg, đều giảm 5.000 đồng/kg; súp lơ xanh 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; su su 6.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; ớt sừng 22.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; đậu leo 17.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg; cà chua 20.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh 35.000 đồng/kg, tăng 17.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt 45.000 đồng/kg, tăng 23.000 đồng/kg so với tuần trước (Do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh nên giá đậu leo, cà chua, ớt chuông Đà Lạt và xà lách lolo xanh đều tăng mạnh so với tuần trước).

- Sản phẩm hoa: Ngoại trừ hoa hồng và hoa đồng tiền có giảm xuống so với mức tăng của dịp Lễ 20/10, giá các loại hoa Đà Lạt trong tuần này do nguồn cung khan hiếm nên đều tăng so với tuần trước, cụ thể: Hoa đồng tiền 30.000 đồng/chục, hoa hồng 30.000 – 32.000 đồng/chục, đều giảm 5.000 – 8.000 đồng/chục; hoa cẩm chướng 32.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó; hoa lily Sorbone và Concador 65.000 – 80.000 đồng/bó, hoa lay ơn 40.000 đồng/chục, hoa cúc cành 30.000 đồng/chục, đều tăng 5.000 đồng; hoa cúc chùm 18.000 đồng/bó, tăng 6.000 đồng/bó; hoa cát tường 70.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.500 đồng/kg, ổn định giá so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 165.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như lợn hơi, gà hơi, sữa bò… có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Sản phẩm vật tư phân bón: Các loại vật tư phân bón có giá ổn định tại các huyện so với tuần trước. Nhìn chung giá phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến cho người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các loại rau hoa Đà Lạt do nguồn cung khan hiếm nên giá tiếp tục tăng. Các sản phẩm vật tư phân bón vẫn duy trì mức giá cao. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top