I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

7.000

21.000

Tăng 2.000

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

3.000-4.000

10.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

3.000-4.000

10.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

14.000

35.000

25.000

45.000

Tăng 10.000

Tăng 12.000

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

18.000

30.000

Tăng 13.000

6

Hành lá

Kg

12.000

25.000

Tăng 9.000

7

Su su

Kg

4.000

10.000

Giảm 1.000

8

Su hào

Kg

10.000

20.000

 

9

Củ dền

Kg

5.000

15.000

 

10

Ớt sừng

Kg

7.000

20.000

Tăng 2.000

11

Đậu leo

Kg

6.000

20.000

Giảm 6.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

20.000 

30.000 

Tăng 12.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

20.000 

30.000 

Tăng 9.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

20.000 

30.000 

Tăng 9.000

15

Lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

15.000

23.000

Tăng 7.000

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

25.000

35.000

Tăng 7.000

17

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

18

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

53.000

 

 

19

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

65.000
60.000

 

 

20

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

120.000
160.000

 

 

Tăng 10.000

21

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

20.000

 

Tăng 5.000

22

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

25.000

 

Tăng 10.000

23

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

6.000

 

Tăng 2.000

24

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

5.000
5.000

 

 

25

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

60.000

 

Tăng 20.000

26

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

45.000

 

Tăng 15.000

27

Hoa đồng tiền

Chục

14.000

 

Tăng 2.000

28

Hoa cẩm chướng

2 chục

18.000

 

Tăng 3.000

29

Hoa cát tường

Kg

35.000

 

Tăng 5.000

30

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.400

39.800

Tăng 1.400

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

750.000

 

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

400.000

 

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

650.000

 

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
570,000

 

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

950.000

 

 
III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả:

Tại Đà Lạt và một số vùng sản xuất rau phụ cận, do nguồn cung khan hiếm nên giá các loại rau xà lách, pó xôi, súp lơ, hành lá, ớt chuông, ớt sừng, cà chua… đều tăng giá mạnh so với tuần trước, cụ thể: Xà lách coron 20.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg; xà lách cuộn 18.000 đồng/kg, tăng 13.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh (Đơn Dương) 14.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh (Đà Lạt) 35.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg; hành lá 12.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 20.000 đồng/kg, đều tăng 9.000 đồng/kg; pó xôi 25.000 đồng/kg, súp lơ xanh 15.000 đồng/kg, đều tăng 7.000 đồng/kg; ớt sừng và cà chua 7.000 đồng/kg, đều tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

 Su su 4.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; đậu leo 6.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm hoa: Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng hoa giảm mạnh nên việc tiêu thụ hoa gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, các loại hoa Đà Lạt tiêu thụ được ở các tỉnh miền Bắc nhưng nguồn cung lại khan hiếm (một số nông hộ giảm diện tích trồng hoa, để đất trống hoặc trồng rau ngắn ngày) nên giá các loại hoa Đà Lạt đều tiếp tục tăng so với tuần trước, cụ thể: Hoa đồng tiền 14.000 đồng/chục, hoa cúc chùm 6.000 đồng/bó, đều tăng 2.000 đồng; hoa cúc cành 25.000 đồng/chục, tăng 10.000 đồng/chục; hoa lily Sorbone và Concador 45.000-60.000 đồng/bó, tăng 15.000-20.000 đồng/bó; hoa lay ơn 20.000 đồng/chục, hoa cát tường 35.000 đồng/kg, đều tăng 5.000 đồng; hoa cẩm chướng 18.000 đồng/bó, tăng 3.000 đồng/bó so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.400 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 160.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như lợn hơi, gà hơi, sữa bò… có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Sản phẩm vật tư phân bón: Các loại vật tư phân bón có giá ổn định so với tuần trước. Nhưng nhìn chung giá phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến cho người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các loại rau hoa Đà Lạt do nguồn cung khan hiếm nên giá tiếp tục tăng. Các sản phẩm vật tư phân bón vẫn duy trì mức giá cao và ổn định. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top