STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

10.000

20.000

 

2

Bắp cải

Kg

3.000

10.000

 

3

Cải thảo

Kg

2.000

8.000

 

4

Xà lách lolo xanh

Kg

4.000

12.000

Giảm 4.000

5

Xà lách cuộn

Kg

5.000

15.000

Giảm 7.000

6

Hành lá

Kg

5.000

15.000

 

7

Su su

Kg

4.000

10.000

 

8

Su hào

Kg

10.000

20.000

Giảm 2.000

9

Củ dền

Kg

6.000

15.000

 

10

Ớt sừng

Kg

10.000

20.000

 

11

Đậu leo

Kg

10.000

20.000

 

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

4.000

10.000

Giảm 3.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

6.000

15.000

Giảm 4.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

6.000

15.000

Giảm 4.000

15

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

16

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

60.000

 

 

17

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

70.000
65.000

 

 

18

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

115.000
145.000

 

Tăng 17.000
Tăng 5.000

19

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

22.000

 

Giảm 3.000

20

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

17.000

 

Giảm 3.000

21

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

8.000

 

Giảm 1.000

22

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

6,000
6,000

 

Giảm 2.000

23

Hoa lily Concador 5 tai  (ù vàng)

5 cây

60.000

 

Giảm 5.000

24

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

45.000

 

Giảm 5.000

25

Hoa đồng tiền

Chục

14.000

 

Giảm 4.000

26

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

33.900

34.400

Giảm 600

27

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

510,000
600,000

 

28

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

400.000

Tăng 50.000

29

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

200,000
175,000

 

30

Lân Văn Điển (Lâm Hà)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

225,000
190,000

 

31

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)
Kali Canada (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
480,000

 

32

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
500,000

 

33

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

130.000

 

34

Phân DAP Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

900.000

 

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá một số sản phẩm nông sản và vật tư có sự biến động so với tuần trước như sau:

- Sản phẩm rau, củ, quả: Do thị trường tiêu thụ giảm bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (một số chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa) nên một số sản phẩm rau, củ, quả như xà lách các loại, su hào, ớt chuông Đà Lạt... đều giảm so với tuần trước, cụ thể: Xà lách coron và xà lách lolo xanh 4.000 đồng/kg, đều giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg; xà lách cuộn 5.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg; su hào 10.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 6.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm hoa: Tương tự như rau, củ, quả (một số chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa), khó khăn trong việc tiêu thụ nên giá một số loại hoa Đà Lạt đều giảm so với tuần trước, cụ thể: Hoa cúc chùm 8.000 đồng/bó, giảm 1.000 đồng/bó; hoa cúc cành 17.000 đồng/chục, hoa lay ơn 22.000 đồng/chục, đều giảm 3.000 đồng/chục; hoa hồng đỏ và màu các loại 6.000 đồng/chục, giảm 2.000 đồng/chục; hoa lily Sorbone và Concador 45.000 - 60.000 đồng/bó, đều giảm 5.000 đồng/bó; hoa đồng tiền 14.000 đồng/chục, giảm 4.000 đồng/chục so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 33.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 145.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; kén tằm (tại Đạ Tẻh) 115.000 đồng/kg, tăng 17.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như lợn hơi, gà hơi, sữa bò... đều có giá ổn định so với tuần trước.

- Sản phẩm vật tư phân bón: Phân đạm SA Nhật (tại Lâm Hà) 400.000 đồng/bao, tăng 50.000 đồng/bao. Các sản phẩm vật tư phân bón còn lại có giá ổn định tại các huyện so với tuần trước.

Trong thời gian tới, dự báo giá một số sản phẩm rau, hoa sẽ biến động nhẹ. Các sản phẩm vật tư phân bón có giá ổn định. 

 

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top