STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

10.000

20.000

Tăng 3.000

2

Bắp cải

Kg

3.000

10.000

 

3

Cải thảo

Kg

2.000

8.000

 

4

Xà lách lolo xanh

Kg

10.000

20.000

 

5

Xà lách cuộn

Kg

12.000

25.000

 

6

Hành lá

Kg

5.000

15.000

 

7

Su su

Kg

4.000

10.000

 

8

Su hào

Kg

12.000

20.000

 

9

Củ dền

Kg

9.000

20.000

 

10

Ớt sừng

Kg

10.000

20.000

 

11

Đậu leo

Kg

15.000

25.000

Giảm 4.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

7.000

15.000

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

10.000

18.000

Giảm 8.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

10.000

18.000

Giảm 8.000

15

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

16

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

63.000

 

Giảm 4.000

17

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

70.000
65.000

 

Giảm 5.000

18

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

130.000
128.000

 


Giảm 12.000

19

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

27.000

 

Tăng 3.000

20

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

28.000

 

Tăng 6.000

21

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

10.000

 

Tăng 2.000

22

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

10,000
8,000

 

 

23

Hoa lily Concador 5 tai  (ù vàng)

5 cây

70.000

 

Tăng 5.000

24

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

50.000

 

 

25

Hoa đồng tiền

Chục

25.000

 

Tăng 5.000

26

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

33.000

33.500

Tăng 1.000

27

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

510,000
600,000


Tăng 30.000

28

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

350.000

 

29

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

200,000
175,000

 

30

Lân Văn Điển (Lâm Hà)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

225,000
190,000

 

31

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)
Kali Canada (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
480,000

Tăng 30.000

32

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
500,000

 

33

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

130.000

 

34

Phân DAP Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

900.000

 

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá một số sản phẩm nông sản và vật tư có sự biến động so với tuần trước như sau:

- Sản phẩm rau, củ, quả: Cà chua 10.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; đậu leo 15.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 10.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg so với tuần trước (Do thị trường tiêu thụ giảm nên giá đậu leo, ớt chuông Đà Lạt giảm mạnh so với tuần trước).
- Sản phẩm hoa: Đến cữ 15/5 Âm lịch nên giá một số loại hoa Đà Lạt như hoa cúc, hoa lay ơn, hoa lily, hoa đồng tiền... đều tăng so với tuần trước, cụ thể: Hoa lay ơn 27.000 đồng/chục, tăng 3.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 10.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó; hoa cúc cành 28.000 đồng/chục, tăng 6.000 đồng/chục; hoa lily Concador 70.000 đồng/bó, hoa đồng tiền 25.000 đồng/chục, đều tăng 5.000 đồng so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 33.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước. 

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 128.000 đồng/kg, giảm 12.000 đồng/kg; gà trống và gà mái hơi 65.000 - 70.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; lợn hơi 63.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

- Sản phẩm vật tư phân bón: Tại Đạ Tẻh, phân đạm Phú Mỹ 600.000 đồng/bao, phân kali Canada 480.000 đồng/bao, đều tăng 30.000 đồng/bao. Các loại vật tư phân bón còn lại có giá ổn định tại các huyện so với tuần trước.

Trong thời gian tới, dự báo giá một số sản phẩm rau, hoa sẽ biến động nhẹ. Các sản phẩm vật tư phân bón có giá ổn định.  

       

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top