STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

7.000

20.000

Giảm 3.000

2

Bắp cải

Kg

3.000

10.000

Tăng 2.000

3

Cải thảo

Kg

2.000

8.000

 

4

Xà lách lolo xanh

Kg

10.000

20.000

Tăng 3.000

5

Xà lách cuộn

Kg

12.000

25.000

Tăng 4.000

6

Hành lá

Kg

5.000

15.000

Giảm 3.000

7

Su su

Kg

4.000

10.000

 

8

Su hào

Kg

12.000

20.000

 

9

Củ dền

Kg

9.000

20.000

Tăng 7.000

10

Ớt sừng

Kg

10.000

20.000

Tăng 5.000

11

Đậu leo

Kg

19.000

30.000

Tăng 3.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

7.000

15.000

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

18.000

25.000

Tăng 3.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

18.000

25.000

Tăng 3.000

15

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

16

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

67.000

 

 

17

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

75.000
70.000

 

Tăng 5.000

18

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

130.000
140.000

 


Giảm 18.000

19

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

24.000

 

Tăng 4.000

20

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

22.000

 

Tăng 8.000

21

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

8.000

 

Tăng 4.000

22

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

10,000
8,000

 

 

23

Hoa lily Concador 5 tai  (ù vàng)

5 cây

65.000

 

Tăng 5.000

24

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

50.000

 

Tăng 10.000

25

Hoa đồng tiền

Chục

20.000

 

Tăng 7.000

26

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

32.000

32.600

Giảm 1.000

27

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

510,000
570,000

Tăng 10.000
Tăng 50.000

28

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

350.000

Tăng 50.000

29

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

200,000
175,000

Tăng 5.000

30

Lân Văn Điển (Lâm Hà)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

225,000
190,000

Tăng 25.000

31

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)
Kali Canada (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
450,000

Tăng 70.000

32

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

550,000
500,000

 

33

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

130.000

 

34

Phân DAP Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

900.000

 

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá một số sản phẩm nông sản và vật tư có sự biến động so với tuần trước như sau:
- Sản phẩm rau, củ, quả: Cà chua 7.000 đồng/kg, hành lá 5.000 đồng/kg, đều giảm 3.000 đồng/kg; bắp cải 3.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; đậu leo 19.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 18.000 đồng/kg, xà lách lolo xanh 10.000 đồng/kg, đều tăng 3.000 đồng/kg; xà lách cuộn 12.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; ớt sừng 10.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; củ dền 9.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với tuần trước (Do nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Đoan ngọ 05/5 nên giá xà lách các loại, ớt sừng, củ dền đều tăng mạnh so với tuần trước).

- Sản phẩm hoa: Do nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Đoan ngọ 05/5 (chợ hoa Đầm Sen tại thành phố Hồ Chí Minh được mở cửa trong 3 ngày 11-13/6) nên giá một số loại hoa Đà Lạt như hoa cúc, hoa lay ơn, hoa đồng tiền, hoa lily... đều tăng giá so với tuần trước, cụ thể: Hoa lay ơn 24.000 đồng/chục, tăng 4.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 8.000 đồng/bó, tăng 4.000 đồng/bó; hoa cúc cành 22.000 đồng/chục, tăng 8.000 đồng/chục; hoa lily Sorbone và Concador 50.000 - 65.000 đồng/bó, tăng 5.000 - 10.000 đồng/bó; hoa đồng tiền 20.000 đồng/chục, tăng 7.000 đồng/chục so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 32.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước. 

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 140.000 đồng/kg, giảm 18.000 đồng/kg; gà trống và gà mái hơi 70.000 - 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại có giá ổn định so với tuần trước.

- Sản phẩm vật tư phân bón: Tại Lâm Hà, phân lân Văn Điển 225.000 đồng/bao, tăng 25.000 đồng/bao; phân đạm SA Nhật 350.000 đồng/bao, tăng 50.000 đồng/bao; phân đạm phú Mỹ 510.000 đồng/bao, tăng 10.000 đồng/bao. Tại Đạ Tẻh, phân đạm Phú Mỹ 570.000 đồng/bao, tăng 50.000 đồng/bao; phân lân Lâm Thao 175.000 đồng/bao, tăng 5.000 đồng/bao; phân kali Canada 450.000 đồng/bao, tăng 70.000 đồng/bao so với tuần trước (Nguyên nhân giá các loại vật tư phân bón tăng mạnh là do giá phân bón thế giới tăng kéo giá trong nước tăng theo. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các chi phí đầu vào để sản xuất phân bón khác cũng đang tăng mạnh. Các dòng sản phẩm như DAP, NPK, Kali… sản xuất trong nước không đáp ứng đủ buộc phải nhập khẩu nên giá tăng mạnh theo giá của thế giới.)

Trong thời gian tới, dự báo giá một số sản phẩm rau, hoa sẽ biến động nhẹ. Các sản phẩm vật tư phân bón có giá ổn định.  

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top