STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

10.000

20.000

 

2

Bắp cải

Kg

1.000

5.000

 

3

Cải thảo

Kg

1.000

5.000

 

4

Xà lách lolo xanh

Kg

4.000

12.000

Tăng 1.000

5

Xà lách cuộn

Kg

6.000

18.000

Tăng 1.000

6

Hành lá

Kg

8.000

20.000

 

7

Su su

Kg

2.000

8.000

 

8

Su hào

Kg

10.000

20.000

Tăng 7.000

9

Củ dền

Kg

2.000

8.000

 

10

Ớt sừng

Kg

5.000

15.000

 

11

Đậu leo

Kg

16.000

30.000

Tăng 6.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

7.000

15.000

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

18.000

25.000

Tăng 2.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

18.000

25.000

Tăng 2.000

15

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

16

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

68.000

 

 

17

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

70.000
65.000

 

 

18

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

120.000
140.000

 

Tăng 25.000

19

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

20.000

 

Giảm 5.000

20

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

12.000

 

Giảm 2.000

21

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

4.000

 

Giảm 1.000

22

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

8,000
8,000

 

 

23

Hoa lily Concador 5 tai  (ù vàng)

5 cây

60.000

 

Giảm 5.000

24

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

40.000

 

Giảm 10.000

25

Hoa đồng tiền

Chục

10.000

 

Giảm 2.000

26

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

33.800

34.300

Tăng 2.300

27

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

450,000
520,000

 

28

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

240.000

 

29

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

170,000
170,000

 

30

Lân Văn Điển (Lâm Hà)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

200,000
190,000

 

31

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)
Kali Canada (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

450,000
380,000

 

32

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

500,000
500,000

 

33

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

 

130.000

 

34

Phân DAP 3 Con cò (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

 

850.000

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top