STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

8.000

15.000

Tăng 3.000

2

Bắp cải

Kg

2.000

8.000

 

3

Cải thảo

Kg

2.000

8.000

 

4

Xà lách lolo xanh

Kg

3.000

15.000

 

5

Xà lách cuộn

Kg

4.000

15.000

 

6

Hành lá

Kg

8.000

20.000

 

7

Su su

Kg

2.000

8.000

 

8

Su hào

Kg

4.000

12.000

 

9

Củ dền

Kg

3.000

10.000

 

10

Ớt sừng

Kg

20.000

40.000

 

11

Đậu leo

Kg

10.000

20.000

 

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

5.000

12.000

Giảm 1.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

40.000

46.000

Tăng 15.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

42.000

48.000

Tăng 14.000

15

Hành tây Đà Lạt

Kg

7.000

19.000

 

16

Khoai tây Đà Lạt

Kg

12.000

23.000

 

17

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

18

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

78.000

 

 

19

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

70.000
65.000

 

 

20

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

140.000
168.000

 


Giảm 2.000

21

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

35.000

 

Tăng 10.000

22

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

20.000

 

Tăng 4.000

23

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

7.000

 

Tăng 1.000

24

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

35,000
35,000

 

Tăng 5.000
Tăng 7.000

25

Hoa lily Concador 5 tai
(ù vàng)

5 cây

85.000

 

Giảm 35.000

26

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

70.000

 

Giảm 40.000

27

Hoa đồng tiền

Chục

60.000

 

Tăng 5.000

28

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

29.500

31.000

 

29

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

400,000
350,000

 

30

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)
Đạm SA (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

240,000
230,000

 

31

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

170,000
160,000

 

32

Lân Văn Điển (Lâm Hà)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

200,000
180,000

 

33

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)
Kali Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

450,000
400,000

 

34

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 con ó (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

500,000
530,000

 

35

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50Kg

 

130.000

 

36

Phân hữu cơ vi sinh komic
(Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

180.000

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top