STT

Mặt hàng nông sản
và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

3.000

7.000

2

Bắp cải

Kg

2.000

6.000

3

Cải thảo

Kg

1.000

5.000

4

Xà lách lolo xanh

Kg

6.000

15.000

5

Xà lách cuộn

Kg

7.000

18.000

6

Hành lá

Kg

25.000

35.000

7

Su su

Kg

7.000

14.000

8

Su hào

Kg

4.000

8.000

9

Củ dền

Kg

8.000

18.000

10

Ớt sừng

Kg

10.000

20.000

11

Đậu leo

Kg

12.000

20.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

4.000

9.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

18.000

24.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

25.000

32.000

15

Sữa bò

Kg

13.000

15.000

16

Lợn hơi (Đức Trọng)

Kg

34.000

65.000

17

Bò hơi (Di Linh)

Kg

65.000

220.000

18

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

34.000

 

19

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

32.000

 

20

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

14.000

 

21

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

13,000
13,000

 

22

Hoa lily Concador 5 tai
(ù vàng)

5 cây

70.000

 

23

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

50.000

 

24

Hoa đồng tiền

Chục

25.000

 

25

Cà phê vối nhân xô

Kg

31.500

32.000

26

Đạm Phú Mỹ (Đức Trọng)
Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

420,000
400,000

27

Đạm SA Nhật (Đức Trọng)
Đạm SA (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

230,000
230,000

28

Lân Lâm Thao (Đức Trọng)
Lân Lâm Thao (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

170,000
165,000

29

Lân Văn Điển (Đức Trọng)
Lân Văn Điển (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

185,000
175,000

30

Kali Phú Mỹ (Đức Trọng)
Kali Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

420,000
410,000

31

Phân NPK 16-16-8 Jordan
(Đức Trọng)
Phân NPK 16-16-8 con ó
(Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

540,000
530,000

32

Lân vôi (Đức Trọng)

Bao 50Kg

 

130.000

33

Phân hữu cơ vi sinh komic
(Đạ Tẻh)

Bao 50Kg

 

180.000

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top