Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 23/5/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

Giá bán lẻ

1

Ca cao khô

Kg

61300

62500

 

2

Ca cao tươi

Kg

5000

6500

 

3

Hạt tiêu khô

Kg

155000

160000

165000

4

Cam Sành

Kg

37000

42000

45000

5

Quýt tiều

Kg

38000

42000

45000

6

Quýt thái

Kg

58000

62000

65000

7

Chanh quả tươi

Kg

22000

27000

30000

8

Dưa hấu (Mỹ)

Kg

8000

10000

13000

9

Dưa hấu (thường)

Kg

6000

8000

10000

10

Nhãn huế

Kg

28000

32000

35000

11

Nhãn tiêu

Kg

52000

57000

60000

12

Mãng cầu (na)

Kg

42000

47000

50000

13

Thanh long

Kg

18000

22000

25000

14

Bom

Kg

32000

37000

40000

15

Kg

32000

37000

40000

16

Nho Mỹ

Kg

120000

125000

130000

19

Kg

42000

47000

50000

20

Sầu riêng hạt

Kg

23000

27000

30000

21

Sầu riêng hạt lép

Kg

42000

47000

50000

22

Măng cụt

Kg

42000

47000

50000

23

Chăn nuôi - Gà  - Gà trống ta hơi

Kg

75000

80000

85000

24

Chăn nuôi - Gà  - Gà mái ta hơi

Kg

80000

85000

90000

25

Chăn nuôi - Gà  - Trứng gà ta

Quả

   

3500

26

Trứng gà công nghiệp

Quả

   

1800

27

Chăn nuôi - Vịt - Vịt hơi

Kg

40000

45000

50000

28

Chăn nuôi - Vịt - Vịt nguyên con làm sẵn

Kg

 

55000

 

29

Chăn nuôi - Vịt - Trứng vịt

Quả

   

2600

30

Chăn nuôi - Ngan - Ngan hơi

Kg

 

58000

60000

31

Phân bón - Lân - NPK 16-16-8

Kg

   

13000

32

Phân bón - Lân - NPK 20-20-15

Kg

   

15000

33

Phân bón - DAP - DAP Philip

Kg

   

16000

34

Phân bón - Urê - Urê Phú Mỹ

Kg

   

9000

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top