Giá nông sản Hiệp hội hoa Đà Lạt (ngày 20/5/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

1

Hoa lily Manissa 3 tai

5 cây

93,000

100,000

2

Hoa lily Robina 3 tai (đỏ ù)

5 cây

93,000

100,000

3

Hoa lily Robina 5 tai (đỏ ù)

5 cây

103,000

110,000

4

Hoa lily Concador 3 tai (ù vàng)

5 cây

89,000

95,000

5

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

103,000

110,000

6

Hoa lily Sorbonbe (hồng) 5 tai

5 cây

89,000

95,000

7

Hoa lily Sorbonbe (hồng) 3 tai

5 cây

79,000

85,000

8

Hoa lily Yelloween (vàng) 5 tai

5 cây

83,000

90,000

9

Hoa lily Yelloween (vàng) 3 tai

5 cây

73,000

80,000

10

Hoa cúc chùm

5 cây

10,000

14,000

11

Hoa cúc đóa

chục

24,000

29,000

12

Hoa hồng đỏ

cành

400

900

13

Hoa hồng vàng

cành

400

900

14

Cẩm chướng

cành

1,000

1,500

15

Đồng tiền

cành

800

1,300

16

Salem

Kg

30,000

36,000

17

Cát tường

Kg

43,000

48,000

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top