Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 19/5/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

Giá bán lẻ

1

Ca cao khô

Kg

63000

64500

 

2

Ca cao tươi

Kg

5000

6500

 

3

Hạt tiêu khô

Kg

160000

165000

170000

4

Cam Sành

Kg

37000

42000

45000

5

Canh Vinh

Kg

32000

37000

40000

6

Quýt tiều

Kg

32000

37000

40000

7

Quýt thái

Kg

58000

62000

65000

8

Chanh quả tươi

Kg

22000

27000

30000

9

Dưa hấu (Mỹ)

Kg

8000

10000

13000

10

Dưa hấu (thường)

Kg

6000

8000

10000

11

Nhãn huế

Kg

22000

27000

30000

12

Nhãn tiêu

Kg

42000

47000

50000

13

Mãng cầu (na)

Kg

42000

47000

50000

14

Thanh long

Kg

18000

22000

25000

15

Bom

Kg

32000

37000

40000

16

Kg

32000

37000

40000

17

Nho Mỹ

Kg

120000

125000

130000

18

Vú sữa

Kg

13000

17000

20000

19

Chăn nuôi - Gà  - Gà trống ta hơi

Kg

80000

85000

90000

20

Chăn nuôi - Gà  - Gà mái ta hơi

Kg

85000

90000

95000

21

Chăn nuôi - Gà  - Trứng gà ta

Quả

   

3500

22

Trứng gà công nghiệp

Quả

   

1800

23

Chăn nuôi - Vịt - Vịt hơi

Kg

40000

45000

50000

24

Chăn nuôi - Vịt - Vịt nguyên con làm sẵn

Kg

 

55000

 

25

Chăn nuôi - Vịt - Trứng vịt

Quả

   

2600

26

Chăn nuôi - Ngan - Ngan hơi

Kg

 

58000

60000

27

Phân bón - Lân - NPK 16-16-8

Kg

   

13000

28

Phân bón - Lân - NPK 20-20-15

Kg

   

15000

29

Phân bón - DAP - DAP Philip

Kg

   

16000

30

Phân bón - Urê - Urê Phú Mỹ

Kg

   

9000

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top