Giá nông sản địa bàn thành phố Bảo Lộc (ngày 19/5/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá bán (đồng)

Tăng, giảm so tuần trước

1

Chè búp tươi (hạt)

Kg

4.000 – 7.000

+1.000

2

Chè búp tươi (cành)

Kg

6.000 – 8.000

+1.000

3

Chè chất lượng cao (búp tươi)

Kg

15.000 – 18.000

 

4

Cà phê nhân (cà phê vối)

Kg

36.700

+1.700

5

Trứng tằm

Hộp

120.000 – 140.000

 

6

Lá dâu

Kg

6.000

 

7

Kén tằm

Kg

100.000 – 110.000

 

8

Tơ tằm

Kg

900.000 – 1.000.000

 

9

Gà trống ta hơi

Kg

92.000 – 95.000

 

10

Gà mái ta hơi

Kg

95.000 – 97.000

 

11

Gà tam hoàng làm sẵn

Kg

45.000 – 50.000

 

12

Trứng gà công nghiêp

Kg

21.500 – 23.000

 

13

Lợn hơi

Kg

49.000 – 52.000

 

14

Thịt lợn nạc thăn

Kg

80.000 – 90.000

 

15

Thịt lợn nạc vai

Kg

70.000 – 80.000

 

16

Thịt lợn mông

Kg

75.000 – 85.000

 

17

Thịt lợn ba chỉ

Kg

80.000 – 85.000

 

18

Sữa bò tươi

Lít

8.500 – 14.400

 

19

Bò hơi

Kg

90.000 – 105.000

 

20

Thịt bò thăn

Kg

205.000 – 230.000

 

21

Thịt bò mông

Kg

180.000 – 200.000

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top