Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 18/2/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

Giá bán lẻ

1

Ca cao khô

Kg

56000

58000

 

2

Ca cao tươi

Kg

4500

6500

 

3

Hạt tiêu khô

Kg

180000

185000

190000

4

Hạt điều tươi

Kg

31000

   

5

Cam Sành

Kg

32000

37000

40000

6

Canh Vinh

Kg

32000

37000

40000

7

Quýt tiều

Kg

32000

37000

40000

8

Quýt thái

Kg

52000

57000

60000

9

Quả các loại - Chanh - Chanh quả tươi

Kg

10000

13000

16000

10

Quả các loại - Dưa hấu - Dưa hấu (Mỹ)

Kg

9000

13000

15000

11

Dưa hấu (thường)

Kg

4000

6000

8000

12

Nhãn huế

Kg

17000

22000

25000

13

Nhãn tiêu

Kg

38000

42000

45000

14

Mãng cầu (na)

Kg

52000

57000

60000

15

Thanh long

Kg

22000

27000

30000

16

Bom

Kg

32000

37000

40000

17

Kg

32000

37000

40000

18

Nho Mỹ

Kg

110000

120000

130000

19

Vú sữa

Kg

17000

22000

25000

20

Bưởi năm roi

Kg

12000

18000

20000

21

Bưởi da xanh

Kg

22000

27000

30000

22

Chăn nuôi - Gà  - Gà trống ta hơi

Kg

80000

85000

90000

23

Chăn nuôi - Gà  - Gà mái ta hơi

Kg

85000

75000

95000

24

Chăn nuôi - Gà  - Trứng gà ta

Quả

   

3500

25

Trứng gà công nghiệp

Quả

   

1800

26

Chăn nuôi - Vịt - Vịt hơi

Kg

40000

45000

50000

27

Chăn nuôi - Vịt - Vịt nguyên con làm sẵn

Kg

 

55000

58000

28

Chăn nuôi - Vịt - Trứng vịt

Quả

   

2600

29

Chăn nuôi - Ngan - Ngan hơi

Kg

 

58000

60000

30

Phân bón - Lân - NPK 16-16-8

Kg

   

13000

31

Phân bón - Lân - NPK 20-20-15

Kg

   

15000

32

Phân bón - DAP - DAP Philip

Kg

   

16000

33

Phân bón - Urê - Urê Phú Mỹ

Kg

   

9000

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top