Giá nông sản Hiệp hội hoa Đà Lạt (ngày 18/2/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

1

Hoa lily Robina 3 tai (đỏ ù)

140.000

148.000

2

Hoa lily Concador 3 tai (ù vàng)

140.000

148.000

3

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

150.000

157.000

4

Hoa lily Sorbonbe (hồng) 5 tai

90.000

96.000

5

Hoa lily Sorbonbe (hồng) 3 tai

80.000

86.000

6

Hoa lily yelloween (vàng) 5 tai

90.000

97.000

7

Hoa lily yelloween (vàng) 3 tai

80.000

85.000

8

Hoa cúc đóa

chục

20.000

26.000

9

Hoa cúc chùm

chục

8.000

12.000

10

Hoa hồng đỏ

cành

1.400

1.900

11

Hoa hồng vàng

cành

1.400

1.900

12

Cẩm chướng

cành

1.400

1.900

13

Salem

Kg

25.000

29.000

14

Đồng tiền

bông

1.500

1.900

15

Cát tường

Kg

65.000

70.000

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top