Giá nông sản địa bàn huyện Đạ Huoai (ngày 28/01/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản và vật tư

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán buôn

Giá bán lẻ

1

Ca cao khô

Kg

58000

60000

 

2

Ca cao tươi

Kg

4500

6500

 

3

Hạt tiêu khô

Kg

170000

175000

180000

4

Hạt điều tươi

Kg

36000

   

5

Cam sành

Kg

27000

32000

35000

6

Quýt đường

Kg

24000

29000

32000

7

Quýt thái

Kg

32000

37000

40000

8

Chanh quả tươi

Kg

10000

13000

16000

9

Dưa hấu

Kg

8000

11000

13000

10

Nhãn huế

Kg

20000

25000

28000

11

Nhãn tiêu

Kg

38000

42000

45000

12

Mãng cầu (na)

Kg

32000

37000

40000

13

Thanh long

Kg

10000

15000

18000

14

Bom

Kg

35000

40000

43000

15

Kg

35000

40000

43000

16

Nho Mỹ

Kg

100000

110000

120000

17

Bưởi năm roi

Kg

13000

17000

20000

18

Bưởi da xanh

Kg

28000

32000

35000

19

Chăn nuôi - Gà  - Gà trống ta hơi

Kg

75000

80000

85000

20

Chăn nuôi - Gà  - Gà mái ta hơi

Kg

80000

85000

90000

21

Chăn nuôi - Gà  - Trứng gà ta

Quả

   

3500

22

Trứng gà công nghiệp

Quả

   

1800

23

Chăn nuôi - Vịt - Vịt hơi

Kg

40000

45000

50000

24

Chăn nuôi - Vịt - Vịt nguyên con làm sẵn

Kg

 

50000

55000

25

Chăn nuôi - Vịt - Trứng vịt

Quả

   

2600

26

Chăn nuôi - Ngan - Ngan hơi

Kg

 

58000

65000

27

Phân bón - Lân - NPK 16-16-8

Kg

   

13000

28

Phân bón - Lân - NPK 20-20-15

Kg

   

15000

29

Phân bón - DAP - DAP Philip

Kg

   

16000

30

Phân bón - Urê - Urê Phú Mỹ

Kg

   

9000

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top