Giá nông sản địa bàn thành phố Bảo Lộc (ngày 28/01/2016)

 

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá bán

1

Trứng tằm

Hộp

120.000 – 140.000

2

Lá dâu

Kg

6.000

3

Kén tằm

Kg

100.000 – 110.000

4

Tơ tằm

Kg

900.000 – 1.000.000

5

Gà trống ta hơi

Kg

92.000 – 95.000

6

Gà mái ta hơi

Kg

95.000 – 97.000

7

Gà tam hoàng làm sẵn

Kg

45.000 – 50.000

8

Trứng gà công nghiêp

Kg

28.000 – 30.000

9

Lợn hơi

Kg

47.000 – 50.000

10

Thịt lợn nạc thăn

Kg

80.000 – 90.000

11

Thịt lợn nạc vai

Kg

70.000 – 80.000

12

Thịt lợn mông

Kg

75.000 – 85.000

13

Thịt lợn ba chỉ

Kg

80.000 – 85.000

14

Sữa bò tươi

Lít

13.500 – 14.000

15

Bò hơi

Kg

90.000 – 105.000

16

Thịt bò thăn

Kg

205.000 – 230.000

17

Thịt bò mông

Kg

180.000 – 200.000

18

Chè búp tươi (hạt)

Kg

4.000 – 6.000

19

Chè búp tươi (cành)

Kg

5.500 – 7.000

20

Chè chất lươ cao (búp tươi)

Kg

15.000 – 18.000

21

Cà phê nhân (cà phê vối)

Kg

31.800

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top