Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Đơn Dương, tính đến cuối năm 2016, tổng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn toàn huyện đạt 8.900 ha/7.311 ha, chiếm trên 82% diện tích đất sản xuất rau toàn huyện.

Trong đó, nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt và tự động là 3.600 ha. Năng suất bình quân đạt 335 tạ/ha; chất lượng sản xuất ngày càng được nâng lên. Các mô hình rau, hoa ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả ngày càng nhân rộng; một số mô hình trồng giống mới có giá trị kinh tế cao như mô hình cà chua Cherry Chocolate, cà chua đen, hoa cắt cành. Giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao bình quân đạt 220 triệu đồng/ha, một số mô hình đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/ha. 

 
Hiện có 51 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 300 ha và 5 cơ sở được cấp nhãn hiệu rau Đà Lạt với diện tích 78 ha.
 
N.NGÀ (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top