Trong những tháng mùa khô năm 2016 - 2017, dòng chảy trên các sông suối ở khu vực Tây Nguyên giảm dần, do vậy có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước trong các tháng mùa khô. Để sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017 đạt hiệu quả, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Đối với cây lúa

- Tập trung sản xuất theo đúng kế hoạch tại những vùng chủ động nước tưới, những vùng không chủ động nguồn nước tưới thì thực hiện rà soát chuyển đổi sang trồng ngô.

Đối với những vùng không đủ nước sản xuất lúa, nhưng vẫn đảm bảo cho rau màu ngắn ngày, hoặc khai thác được nguồn nước từ ao hồ, đập, sông suối,… tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà thì chuyển sang trồng dưa hấu, rau, hoa các loại,…

- Tập trung chăm sóc và thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân sớm tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và diện tích Hè Thu muộn tại Đức Trọng, Lâm Hà,…

- Tùy theo điều kiện cụ thể từng địa phương để chọn cơ cấu giống cho phù hợp, cơ cấu cho một loại giống không vượt quá 20% diện tích, giảm lượng giống gieo sạ đối với lúa thuần từ 80 – 100 kg/ha, lúa lai 30-40 kg/ha. Hạn chế tối đa việc sử dụng các giống lúa nhiễm rầy nặng như IR 50404, OM 3536, Hương thơm số 1, khang dân, nhị ưu 838, Jasmine,… Đẩy mạnh sử dụng giống cấp xác nhận, giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng, ngon cơm, cứng cây chống đổ ngã, chống chịu khô hạn và sâu bệnh tốt như OM 6162, OM 4900, OM 5451, OMCS 2.000, OM 6976, Khang dân 18, OM 3536,…

- Chỉ đạo nông dân gieo sạ tập trung, đồng loạt, không để trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa đan xen nhau nhằm thực hiện có hiệu quả việc “né rầy”.

Định hướng khung thời vụ xuống giống lúa Đông Xuân 2016 - 2017 như sau:

+ Vụ Đông Xuân sớm: xuống giống từ 15/11 đến 10/12/2016, chủ yếu tập trung tại những diện tích sử dụng lượng nước hồi quy từ các công trình thủy lợi, hồ chứa,… hoặc phụ thuộc vào nước trời như huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai.

+ Vụ Đông Xuân chính vụ: xuống giống từ 01/01/2017 đến 30/01/2017, áp dụng tại các huyện Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và một số diện tích không chủ động về nước tưới tại các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai.

+ Vụ Đông Xuân muộn: xuống giống từ 01/02/2017 đến 15/02/2017, áp dụng tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà.

2. Đối với cây rau màu

Lựa chọn sử dụng các giống chọn lọc có năng suất, chất lượng cao phù hợp lợi thế cạnh tranh của vùng, tuyệt đối không sử dụng các giống thương phẩm, giống chưa qua khảo nghiệm để sản xuất trên diện rộng.

Thực hiện tốt việc luân canh, xen cây rau màu với cây công nghiệp ngắn ngày, không gieo trồng tự phát. Xây dựng đề án ao hồ nhỏ để quản lý nguồn nước tưới trong mùa khô.

3. Đối với cây dài ngày

Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc cây trồng trong mùa khô, thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện các loại sâu bệnh hại cà phê, chè và cây tiêu để có kế hoạch phòng trừ hiệu quả, cụ thể trên một số loại cây trồng như sau:

Cây cà phê: Có kế hoạch phòng trừ hiệu quả mọt đục cành, rệp sáp. Sau thu hoạch tiến hành cắt tỉa và xác định thời điểm tưới nước phù hợp. Yêu cầu tưới đúng và đủ lượng nước, triển khai bón phân mùa khô kết hợp tưới.

Cây chè: Thực hiện các biện pháp giữ ẩm, tủ gốc, chủ động đào ao hồ nhỏ dự trữ nguồn nước tưới cho cây chè ngay đầu mùa khô nhất là đối với vùng chè cao sản, chè chất lượng cao.

Bà con nông dân cần bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng trên cây chè đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian cách ly.

Thực hiện việc thu hái đúng quy trình, đúng phẩm cấp để nâng cao chất lượng chè nguyên liệu.  

Ngoài ra, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất như biện pháp “3 giảm, 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp IPM,… chú trọng sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và tiết kiệm nước tưới. Quản lý tốt cây rau họ cà trong mùa khô, nhất là các loại côn trùng chích hút như bọ phấn, bọ trĩ… tại các vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh như huyện Đơn Dương, Đức Trọng, TP. Đà Lạt…

Bùi Hằng (tổng hợp)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top