Với diện tích canh tác trên 7.000 ha chiếm 82,2% diện tích trồng cây lâu năm, cây điều là cây trồng chủ lực có đóng góp khá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây từ 2017 - 2019 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (mưa trái vụ, sương muối, lạnh giá...) và sâu bệnh hại (thán thư, bọ xít muỗi...) nên cây điều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên bị mất mùa làm ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung các giải pháp thực hiện Đề án tái canh, chuyển đổi những diện tích điều hạt già cỗi, năng suất thấp sang trồng các giống điều ghép cao sản như PN1, AB29, AB0508... với diện tích 1.927 ha và chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, bơ ghép, mít thái... với diện tích 553 ha.

Hiện nay, diện tích điều trên địa bàn huyện còn lại là 6.521 ha, trong đó có 5.515 ha điều giai đoạn kinh doanh. Trong niên vụ điều 2019 - 2020, được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nông dân đã tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Qua kiểm tra đánh giá của các địa phương, diện tích điều ra hoa trà 1 tương đối đồng đều, tỷ lệ đậu quả cao, hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch, năng suất ước đạt trên 7 tạ/ha, có một số địa phương, một số vườn điều nông dân thâm canh đạt năng suất trên 1 tấn/ha (cá biệt có những vườn điều ghép đầu tư thâm canh đúng quy trình dự kiến năng suất đạt từ 1,5 - 2 tấn/ha). Tuy nhiên, đối với những diện tích điều ra hoa trà 2 từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020, do ảnh hưởng của sương muối nên một số diện tích bị khô bông, tỷ lệ đậu quả giảm. Bên cạnh đó, giá hạt điều năm 2020 không ổn định giao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng điều. Đối với những diện tích trồng điều tại xã Phước Cát 2, Đồng Nai Thượng ít bị ảnh hưởng của sương mù, năng suất điều bình quân đạt trên 1 tấn/ha.

Nhiều vườn điều được đầu tư chăm bón tốt, năng suất cao, giúp nông dân có thu nhập ổn định. Là một hộ dân có diện tích điều trồng xen cây cà phê, ông Hà Hải Long - Bí thư, Chủ tịch xã Nam Ninh - cho biết: “Gia đình tôi có 100 cây điều ghép trồng xen 02 ha cà phê tại thôn 3, xã Tiên Hoàng. Trong năm 2020, mặc dù điều kiện thời tiết gặp nhiều bất lợi, tuy nhiên thực hiện khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về thâm canh tăng năng suất cây trồng, gia đình tôi đã thực hiện việc bón phân cho cây cà phê 4 lần/năm, bón phân cho cây điều 01 lần/năm, thực hiện việc tưới nước, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, dưỡng cây, dưỡng trái... Hiện nay, với 100 cây điều, gia đình tôi đã thu được 1,2 tấn, ước hết vụ sản lượng điều có thể đạt 1,5 tấn”.

Xác định vai trò và vị thế của cây điều trong cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện vẫn là cây trồng chủ lực, phương hướng mục tiêu đến hết năm 2020 toàn huyện duy trì và ổn định 6.300 ha điều. Để phát triển cây điều bền vững, trong thời gian tới huyện Cát Tiên tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chính như:

Huy động nguồn lực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để thấy rõ hiệu quả, lợi ích của việc tái canh, cải tạo phát triển vườn điều để nâng cao năng suất, chất lượng, từ đó đầu tư để thực hiện thâm canh, tái canh và cải tạo vườn điều.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống điều, chỉ đạo tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống điều phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh việc tái canh cây điều ghép cao sản thì huyện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi một số diện tích canh tác cây điều ở những vùng đất phù hợp sang phát triển cây ăn quả, cây dâu tằm, cây nguyên liệu... hoặc trồng xen một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế trên đất điều kém hiệu quả theo hướng bền vững.

Rà soát diện tích tiếp tục thâm canh, diện tích trồng tái canh để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án trồng thay thế, ghép cải tạo và thâm canh vườn điều. Khuyến cáo nhân rộng mô hình thâm canh cây điều do Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang thực hiện tại địa phương. Chuyển giao các giống điều mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh hại, thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu cho người dân, lấy mô hình nông dân sản xuất điều có hiệu quả để hướng dẫn cho các hộ dân khác tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất.

Tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nhóm nông hộ, tổ hợp tác trồng điều với doanh nghiệp thu mua trên địa bàn huyện, hỗ trợ cho mối liên kết giữa hai bên để tạo ra vùng nguyên liệu hạt điều chất lượng tốt, tăng thu nhập cho người trồng điều.

Với đặc thù điều kiện nông hóa, thổ nhưỡng và địa hình không thuận lợi thì phát triển thâm canh cây điều tại huyện Cát Tiên vẫn là giải pháp ưu tiên. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị thu nhập cây điều rất cần thiết có sự quan tâm giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và PTNT về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện nhanh việc tái canh lại toàn bộ diện tích cây điều hạt, điều già cỗi bằng các giống điều ghép cao sản phù hợp với điều kiện khí hậu hiện nay.

Hoàng Thị Luyên - Phòng NN và PTNT huyện Cát Tiên

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top