Ngày 13/3/2020, tại Tp. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị “Sơ kết sản xuất Trồng trọt vụ Đông Xuân 2019 – 2020; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2020” tại các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hội nghị dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Lê Quốc Doanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Trần Châu, hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp, các Viện, Trung tâm; Đài Khí tượng Thủy văn; đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tham dự.

Qua các báo cáo về Sơ kết sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cây trồng; dự báo tình hình sử dụng nước tưới; tình hình sâu bệnh hại; diễn biến khí tượng thủy văn… của vụ Đông Xuân 2019-2020 và các kế hoạch, giải pháp, dự báo đưa ra cho vụ Hè Thu, vụ Mùa sắp tới đã giúp các đại biểu nắm được kế hoạch triển khai và có các giải pháp sử dụng nước hiệu quả, đồng thới áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong tình hình hạn hán hiện nay tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới là các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng tăng chất lượng, giá trị và bền vững; phải xác định cây trồng chủ lực theo lợi thế so sánh, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật từ giống đến quy trình kỹ thuật canh tác, vệ sinh an toàn thực phẩm; chú ý việc xây dựng kế hoạch, chỉ định các vùng chuyển đổi cây trồng và dự báo tăng trưởng thu nhập, thống kê tổng hợp tăng trưởng của toàn ngành trồng trọt. Bên cạnh đó, cần tập trung các giải pháp cụ thể như sau:

Đối với sản xuất lúa: Cần rà soát cơ cấu mùa vụ, bố trí thời vụ và cơ cấu giống hợp lý. Tập trung sử dụng giống ngắn ngày, có năng suất, chất lượng và chống chịu được khô hạn. Áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến cho lúa như áp dụng đồng bộ kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”… Bên cạnh đó quản lý tốt nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa.

Đối với cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Trên cơ sở điều kiện đất đai của mỗi địa phương, định hướng tiêu thụ theo nhu cầu thị trường, chọn giống phù hợp và hướng dẫn quy trình thâm canh để tăng năng suất, sản phẩm đạt chất lượng cao để dễ tiêu thụ với giá bán cao.

Đối với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả: Các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất. Tăng cường đầu tư chăm sóc bón phân hữu cơ, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Áp dụng tưới nước tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa…) và sử dụng giống mới có khả năng kháng sâu bệnh, thích nghi với sự biến đổi khí hậu. Tăng cường đẩy mạnh liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm. Rà soát tình hình tái canh, ghép cải tạo trên cây cà phê, điều, vận dụng cơ chế chính sách hiện có để đẩy mạnh tái canh, đồng thời tăng cường công tác công nhận cây đầu dòng, vườn đầu dòng gắn với quản lý tốt chất lượng giống phục vụ cho Chương trình tái canh được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cho sản xuất…

Thanh Sơn – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top