Xã Đa Sar, huyện Lạc Dương là xã có 90,6% người dân là người đồng bào dân tộc K’ho. Cây trồng chủ lực của xã là cà phê, rau, hoa. Tuy nhiên đối với diện tích trồng rau hoa trong nhà kính chủ yếu là của người Kinh từ khu vực phường 12, thành phố Đà Lạt vào canh tác, bà con người đồng bào tại đây chủ yếu trồng cà phê và canh tác một số loại rau đơn giản ngoài trời, thu nhập còn bấp bênh, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Cây atiso là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, là cây trồng dễ chăm sóc, dễ canh tác, phù hợp với trình độ canh tác người đồng bào nơi đây. Chính vì vậy, thời gian gần đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương đã mạnh dạn đưa Atiso vào trồng trên diện tích sản xuất của gia đình. Tuy nhiên, atiso trồng thuần hiệu quả kinh tế chưa thể cao so với các loại cây khác, để nâng cao hiệu quả kinh tế cây atiso trên một đơn vị diện tích canh tác, nhất là đối với bà con vùng đồng bào dân tộc càng có ý nghĩa to lớn. Do đó, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình “Trồng rau cải thảo xen cây Atiso dược liệu tại Lạc Dương” nhằm góp phần nâng cao giá trị thu hoạch trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho bà con nơi đây. Tham gia mô hình có 3 hộ dân người đồng bào dân tộc K’ho với diện tích 0,5 ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giống và vật tư, được tập huấn quy trình trồng và chăm sóc cải thảo xen atiso, được hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện mô hình. Mô hình xuống giống từ tháng 7/2019 đến nay đã thu được kết quả khả quan. Cây cải thảo, atiso sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 91%, thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch cải thảo là 80-82 ngày, thời gian từ trồng đến khi thu hoạch atiso là 85-90 ngày. Cải thảo và atiso trồng xen không bị ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Năng suất lá atiso đạt từ 3,1 đến 3,8 tấn/1.000m2/tháng. Năng suất cải thảo đạt từ 1,0 đến 1,5 tấn/vụ/1.000m2/ 2,5- 3 tháng. Nếu như lợi nhuận thu được từ atiso trồng thuần là 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng/1.000m2/vụ, thì lợi nhuận thu được từ trồng cải thảo xen atiso đạt từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng/1.000m2/vụ, tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/1.000m2/vụ. Do đó hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình từ 5 triệu đồng đến 6,8 triệu đồng/1.000m2/tháng (thời gian từ trồng đến kết thúc vụ khoảng 12 tháng, thời gian thu lá khoảng 9 tháng, giá bán lá atiso là 2.600 đồng/kg, giá bán cải thảo 6.000 đồng/kg).

Lợi nhuận thu được từ trồng xen cải thảo trong vườn atiso tăng thêm từ 10-12% so với trồng thuần atiso. Trồng xen cải thảo trong vườn atiso đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Hy vọng trong thời gian tới, với kết quả đạt được từ mô hình, bà con nông dân trong vùng quanh mô hình sẽ học tập và áp dụng vào canh tác tại gia đình nhằm tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu tại địa phương.

Thu Hằng - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top