Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong quý I/2017, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 274.377,9 ha, đạt 99,68% so với kế hoạch năm, trong đó: Diện tích gieo trồng cây hàng năm 37.844,6 ha, đạt 84,85% so với kế hoạch vụ Đông Xuân, tăng 6,9% so với cùng kỳ; Diện tích cây dài ngày 236.533,3 ha, đạt 102,54% so với kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ (Diện tích tăng chủ yếu do thống kê diện tích cây điều trồng trên đất lâm nghiệp: 5.788,2 ha, bao gồm: Đạ Huoai 2.813 ha, Đạ Tẻh 1.704,2 ha và Cát Tiên 1.271 ha).

Trong đó, một số cây trồng chính như sau: Lúa vụ Đông Xuân 9.764,6 ha, đạt 103,56% kế hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ; ngô vụ Đông Xuân 2.680,4 ha, đạt 64,27% kế hoạch, tăng 21,5% so với cùng kỳ; rau diện tích gieo trồng đạt 20.544 ha, đạt 102,52% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ, cà phê diện tích 155.238,7 ha, đạt 100% kế hoạch; chè diện tích 21.121,3 ha, đạt 100% kế hoạch.

Văn Phương (TTKN Lâm Đồng)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top