Từ nguồn kinh phí hỗ trợ cho bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc để phát triển sản xuất. Năm 2017, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tiến hành trồng thử nghiệm 1.000m2 cây măng tây với 500m2 thực nghiệm và 500m2 đối chứng tại thôn Păng Tiêng 1, xã Lát, huyện Lạc Dương.

Trung tâm đã hỗ trợ 100% giống cây nuôi cấy mô, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cho nông hộ tham gia mô hình thử nghiệm. Việc trồng măng tây cần đòi hỏi công chăm sóc khá kỹ, cây yêu cầu phải làm luống cao, đất thoát nước tốt và làm cây chống cho cây đứng vững. Vì vậy, hàng tuần cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thường xuyên thăm vườn và hướng dẫn nông hộ cách chăm sóc đảm bảo đúng kỹ thuật.

Hiện nay, cây măng tây đang trong thời kỳ sinh trưởng. Hy vọng khoảng 2 tháng tới, vào thời kỳ thu hoạch, cây sẽ cho năng suất măng cao và chất lượng, giúp cải thiện được sinh kế và tăng thu nhập cho bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc nơi đây.

Bùi Hằng – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top