Trong 10 năm qua (từ 2006 - 2016), bà con nông dân huyện Di Linh đã chuyển đổi được 17.882 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp sang cà phê giống mới, trong đó, có 8.203 ha trồng tái canh và ghép cải tạo là 9.619 ha, chủ yếu các giống, như: TR4, TR6, TS1, TS2, TS4, Thiện Trường, Hữu Thiên (lá xoài)… Đây là các loại giống có năng suất, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh có 287 mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có 120 mô hình trồng cà phê giống mới cho năng suất cao. 
Qua đánh giá, sau 3 năm thực hiện, một số diện tích cà phê trồng tái canh đạt năng suất từ 4 - 6 tấn/ha; riêng diện tích cà phê ghép cải tạo năng suất tăng dần qua các năm, từ 2 - 2,5 tấn/ha tăng lên 5 - 6 tấn/ha.
Được biết, trong năm 2017, huyện Di Linh tập trung chuyển đổi 2.500 ha (trồng tái canh 1.000 ha và ghép cải tạo 1.500 ha), nâng tổng diện tích cà phê được chuyển đổi bằng giống mới lên 20.322 ha.
NDONG BRỪM (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top