Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên cho biết: Tính đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 5.051 ha, đạt 99,1% kế hoạch. Trong đó, riêng cây lúa gieo trồng được 4.039 ha. Đặc biệt, diện tích các giống lúa chất lượng cao như OM 4900, OM 5472, OM 6162, OM 4097 và lúa Tám thơm... đã gieo trồng là 3.312 ha, chiếm tỷ lệ 82% diện tích lúa đã gieo trồng trong vụ Đông - Xuân, là vụ gieo trồng chính của toàn huyện.
Đối với các loại cây trồng khác như ngô, rau màu, cây dược liệu, cây công nghiệp ngắn ngày… đều được nhân dân bố trí và gieo trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, cũng như thổ nhưỡng của từng địa phương.
Hiện, tình hình dịch bệnh trên cây lúa đang được kiểm soát tốt. Cùng với đó, nhiều diện tích lúa vụ Đông  - Xuân đã bắt đầu cho thu hoạch, năng suất, sản lượng mang lại cũng cao hơn so với các năm trước và hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu.
Khánh Phúc (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top