Đến nay, hầu hết các cánh đồng lúa ở huyện Đạ Tẻh đều thực hiện theo mô hình sản xuất lúa đồng trà, đồng vụ. Trong vụ năm nay, diện tích lúa đồng vụ thực hiện chiếm trên 95% trong tổng số 7.150ha lúa gieo trồng, qua đó đã hình thành được những vùng sản xuất có quy mô lớn (từ 100 - 160ha) tại các xã An Nhơn, Đạ Kho, thị trấn Đạ Tẻh…; góp phần tăng năng suất, tăng lợi nhuận đáng kể cho nông dân.

Ngoài ra, huyện Đạ Tẻh cũng chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu mùa vụ theo mô hình từ 2 - 3 vụ lúa sang trồng 2 vụ lúa cộng với 1 vụ bắp (hoặc rau màu). Đánh giá của cơ quan chức năng cho thấy, mô hình chuyển đổi mùa vụ, đặc biệt là diện tích sản xuất 2 lúa + 1 bắp đông xuân cho hiệu quả kinh tế cao, tăng từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thuần 2 - 3 vụ lúa/năm; hạn chế được sâu bệnh gây hại trên vụ lúa tiếp theo, đặc biệt là rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá lúa; tăng độ phì nhiêu của đất; tiết kiệm nước tưới so với sản xuất lúa nên mở rộng được diện tích tưới của các công trình thủy lợi; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Hữu Phúc (Nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top