Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 4609/KH-UBND về Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030.

Nôi dung Văn bản số 4609/KH-UBND theo file đính kèm...

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (4609.pdf)4609.pdf 546 kB

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top