Lâm Đồng là tỉnh vùng núi cao, hoạt động sản xuất thủy sản chủ yếu là nuôi thuỷ sản nước ngọt với quy mô nhỏ, phát triển trên diện tích mặt nước tận dụng, chủ yếu phục vụ nhu cầu cải thiện đời sống gia đình. Những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản trong tỉnh đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất còn manh mún, quy mô nhỏ, dịch bệnh… Trong đó, chất lượng con giống luôn là vấn đề được người nuôi quan tâm, bởi đây là yếu tố gần như quyết định đến 50% sự thành bại của vụ nuôi. Vì vậy, lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện nuôi tại địa phương là vấn đề vẫn luôn được quan tâm hàng đầu của các cấp, các ngành cũng như người nuôi trồng thủy sản hiện nay.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận được đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế trên thị trường, phù hợp với điều kiện tại Lâm Đồng. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai một số mô hình trình diễn các giống cá như cá hô, cá ét mọi, cá chài, cá leo. Qua theo dõi, đánh giá kết quả đã cho thấy, các đối tượng nuôi đều thích nghi với môi trường, sinh trưởng và phát triển tốt. Các mô hình được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, hầu hết các mô hình đều được người dân nhiệt tình ủng hộ và nhân rộng. Giá trị kinh tế các mô hình đem lại hiệu quả cao hơn các đối tượng truyền thống từ 20-30% trên một đơn vị diện tích nuôi.

Kết quả kiểm tra, đánh giá nuôi cá hô trên địa bàn huyện Đạ Tẻh và Di Linh cho thấy, sau 10 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 80%, trọng lượng bình quân đạt 1 kg/con. Năng suất đạt 3,6 tấn/300m3. Doanh thu từ mô hình đạt là 360 triệu đồng, lợi nhuận đạt 182 triệu đồng. Huyện Lâm Hà là địa bàn phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cá chài và cá ét mọi, đây là những đối tượng có tỷ lệ sống cao và tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Sau thời gian triển khai 12 tháng, tỷ lệ sống của mô hình đạt 85%, trọng lượng bình quân đạt 1,5 kg/con, năng suất đạt 4,5 tấn/300m3. Doanh thu từ mô hình là 300 triệu đồng, lợi nhuận đạt 200 triệu đồng.

Đối với mô hình cá leo được triển khai từ tháng 5/2020 tại thành phố Bảo Lộc, qua theo dõi, kiểm tra cho thấy, cá thích nghi tốt với môi trường, sinh trưởng và phát triển nhanh, sau 5 tháng nuôi trọng lượng cá đạt 0,4-0,5 kg/con, tỷ lệ sống đạt 91%. Dự  kiến sau 8 tháng nuôi, trọng lượng đạt 1,2 kg/con, năng suất đạt 3 tấn/200m3. Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định, cá leo là đối tượng phù hợp với điều kiện tại thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận như huyện Bảo Lâm, Di Linh.

Kết quả các mô hình đạt được cho thấy, Lâm Đồng là địa phương có điều kiện phù hợp để phát triển các đối tượng nuôi như cá hô, cá chài, cá ét mọi và cá leo. Đây là những đối tượng có triển vọng phát triển với quy mô lớn, với hình thức nuôi đa dạng như nuôi ao, nuôi lồng bè, từ đó giúp người dân có được những lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp nhằm thay thế các đối tượng nuôi truyền thống, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với việc đưa các giống mới vào nuôi tại địa phương trong thời gian qua đã góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động… đồng thời, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn Thành - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top