Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện về thời tiết, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại thủy sản khác nhau, nhất là phát triển cá nước lạnh và có hệ thống sông, hồ, đập phong phú có thể tận dụng để nuôi các loại cá truyền thống (trắm, chép, mè, trôi, rô phi…). Hơn nữa, từ năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất cá nước lạnh gắn với công tác quản lý và bảo vệ rừng tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đã chủ động liên kết, hỗ trợ kỹ thuật và sản xuất giống, thức ăn, cung ứng đầy đủ cho sản xuất (nhất là cá nước lạnh); xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu Cá nước lạnh Đà Lạt, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm được ổn định.

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 2.599 ha, đạt 97,9% so với kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong đó: diện tích nuôi cá nước lạnh là 50ha. Vùng nuôi cá truyền thống trọng điểm của tỉnh, thuộc các huyện: Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên và vùng nuôi cá nước lạnh chủ yếu tại địa bàn các huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đam Rông và thành phố Đà Lạt. Phương thức nuôi trồng thủy sản đối với cá truyền thống chủ yếu là nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến; đối với cá nước lạnh toàn bộ diện tích được nuôi thâm canh và ứng dụng công nghệ cao.

Về cơ sở sản xuất giống: Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 cơ sở sản xuất giống cá truyền thống (trắm, chép, mè, trôi …) tại huyện Đức Trọng và 05 cơ sở sản xuất giống cá nước lạnh, tập trung chủ yếu ở huyện Lạc Dương, Đam Rông và thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, còn một số cơ sở nhỏ nhập cá giống từ các tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ chí Minh về ương và cung ứng cho người dân trên địa bàn theo thời vụ.

Về thị trường tiêu thụ thủy sản chủ yếu là trong tỉnh, riêng cá nước lạnh cung cấp cho các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, cá nước lạnh đang xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi, nổi bật là Công ty TNHH Trường Toàn đã triển khai chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh với 08 trang trại để tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, nhằm chuyển đổi chất lượng giống thủy sản có giá trị kinh tế cho người dân trong tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai một số mô hình trên địa bàn tỉnh để đánh giá sự thích nghi của từng đối tượng nuôi cũng như sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế, giúp nông dân học hỏi, tiếp cận và nhân rộng mô hình. Các giống được lựa chọn đưa vào nuôi phù hợp với địa bàn Lâm Đồng như cá chình, cá lăng chấm, cá hô, cá ét mọi, cá chài,…. Các mô hình triển khai tập trung ở các huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, TP. Bảo Lộc và TP. Đà Lạt. Hầu hết các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng tại các địa phương, giúp người nông dân lựa chọn được từng đối tượng nuôi phù hợp, qua đó góp phần đa dạng các đối tượng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết năm 2019, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 10.645 tấn, đạt 98,8% kế hoạch và tăng 4,7% so cùng kỳ. Trong đó: Cá nước lạnh ước đạt trên 950 tấn, chiếm 8,9% sản lượng thủy sản.

Bên cạnh những thuận lợi như trên, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn, tồn tại như sau:

Diện tích nuôi trồng thủy sản ở Lâm Đồng chủ yếu tận dụng vùng trũng thấp, manh mún, không tập trung nên chưa tạo được chuỗi sản phẩm hàng hóa lớn đối với cá truyền thống.

Chưa có chính sách cụ thể để bố trí nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển thủy sản.

Giá cả thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủy sản chưa thực sự ổn định và thiếu vốn. Vì vậy, việc sản xuất các loại thủy đặc sản chỉ dừng lại ở mô hình và sản xuất thử nghiệm, chưa được nhân ra diện rộng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Về phát triển nuôi trồng thủy sản

Duy trì, ổn định diện tích các vùng nuôi cá nước lạnh công nghệ cao nuôi trong ao nước chảy. Đồng thời, phát triển, mở rộng diện tích, tăng số lồng nuôi tại các hồ chứa, đập thủy lợi. Phát triển các đối tượng nuôi mới và nuôi thâm canh theo hướng VietGAP, bảo vệ môi trường. Hỗ trợ đầu tư phát triển nuôi cá lồng bè trên sông và nuôi trong hồ, đập thủy lợi không sử dụng nước sinh hoạt.

Tập trung giám sát vùng nuôi, tăng cường quan trắc và cảnh báo môi trường, thông báo kịp thời cho người nuôi để có biện pháp phòng trừ dịch bệnh, hạn chế rủi ro. Hướng dẫn người nuôi phát hiện sớm và báo cáo đầy đủ cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm khống chế, không để dịch bệnh phát sinh.

Tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy sản, tổ chức lấy mẫu, giám sát định kỳ dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất. Kiểm tra các loại thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản lưu thông trên địa bàn.

Giải pháp tổ chức thực hiện

Trung tâm Khuyến nông tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật nuôi các đối tượng thủy sản theo hướng VietGAP, tập huấn chuyển giao công nghệ nuôi, sản xuất giống, các biện pháp phòng trị dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở nuôi và sản xuất giống, đồng thời triển khai, chuyển giao các mô hình mới có hiệu quả kinh tế theo hướng liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, qua đó giúp người dân tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp nhận và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả mà Trung tâm Khuyến nông đã triển khai trong những năm qua như mô hình nuôi cá hô, cá chình, cá chài, cá ét mọi... đồng thời giúp người dân duy trì các mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các điều kiện nuôi trồng thủy sản theo Luật Thủy sản và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân phát triển nuôi các đối thượng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các biện pháp nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh.

Nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi, không thả các loài thủy sản ngoại lai có khả năng gây mất cân bằng hệ sinh thái vào sông, suối và các thủy vực, hồ chứa.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng con giống trước khi đưa vào sản xuất và giám sát chất lượng vật tư đầu vào, môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ ao nuôi đến thị trường tiêu thụ, trong đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức chuỗi. Khuyến khích phát triển hình thức ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ với người nuôi hoặc với đại diện của nhóm hộ người nuôi thủy sản.

Văn Thành - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top