Ngày 23/6/2020, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III phối hợp với Hiệp hội Phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Tổng kết mô hình nuôi thử nghiệm và bàn giải pháp phát triển nuôi cá trắng Châu Âu tại Lâm Đồng”. Đây là chủ đề thuộc Đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng Châu Âu (Coregonus lavaretus) tại Lâm Đồng” theo Hợp đồng số 36/HĐ-SKHCN ngày 13/10/2016 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Đề tài được thực hiện từ năm 2018 - 2020 và triển khai trên địa bàn huyện Đức Trọng và Lạc Dương.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, cá trắng Châu Âu trong họ cá hồi. Ở môi trường tự nhiên, cá trắng có thể sinh trưởng và phát triển cả môi trường nước ngọt và nước lợ, nhưng giai đoạn trứng và cá con chỉ tồn tại và phát triển trong môi trường nước ngọt. Tuy nhiên, các loài cá trắng Châu Âu hiện nay chủ yếu là nuôi trong thủy vực nước ngọt. Chúng sống trong môi trường nước sạch, có dòng chảy nhẹ và hàm lượng oxy hòa tan cao. Môi trường sống của cá trắng tương tự của cá nước lạnh (cá hồi vân, cá tầm...) đang được nuôi tại Lâm Đồng. Một trong những ưu điểm là loài cá này có thể sinh trưởng ở ngưỡng nhiệt độ cao hơn cá hồi vân. Khoảng nhiệt độ thích nghi của cá trắng từ 1 - 260C, tối ưu trong 15 - 180C. Cá trắng là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt thơm ngon, thịt cá màu trắng trong, hàm lượng dinh dưỡng cao. Hiện nay, ở các nước Châu Âu giá cá thương phẩm bán trên thị trường cao hơn 1,5 lần so với cá hồi vân. 

Kết quả thực hiện đề tài đã cho thấy sau 17 tháng nuôi, tổng sản lượng cá các mô hình nuôi thử nghiệm là 3.150,3 kg. Năng suất của mô hình nuôi bể đạt 14,7 kg/m3 và năng suất nuôi ao đạt từ 13-14 tấn/ha/vụ, với giá bán trung bình 205.000 đồng/kg (cá có trọng lượng 1 kg/con). Qua tính toán hiệu quả kinh tế, tỷ lệ lợi nhuận của mô hình nuôi bể đạt 28,2%/năm của mô hình nuôi ao là 23%/năm. Tại cuộc hội thảo, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao hiệu quả kinh tế cũng như năng suất của mô hình, đồng thời cho rằng việc đưa cá trắng Châu Âu vào nuôi tại những vùng có điều kiện thích hợp tại tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, từ đó nâng cao sản lượng cá nước lạnh, ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.

Dựa vào điều kiện tự nhiên và khí hậu của Lâm Đồng, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III cũng đã đề xuất phương án nuôi cá trắng Châu Âu tại 02 huyện Lạc Dương và Đam Rông giai đoạn 2020 - 2022 với diện tích 3,3 ha, sản lượng tương ứng 58 tấn và vào năm 2025 với diện tích 4,5 ha, sản lượng tương ứng là 78 tấn.

                                                                          Văn Thành - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top