Ngày 06/11/2020, tại UBND xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng và cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm, góp phần bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cát Tiên” đã tổ chức hội nghị sơ kết sau 01 năm triển khai dự án.

Tham gia hội nghị có đại diện văn phòng điều phối UNDP/GEF SGP tại Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Huyện đoàn huyện Cát Tiên, đại diện UBND xã Đồng Nai Thượng và đặc biệt là sự tham gia của 30 nông dân tiêu biểu tại các thôn Đạ Cọ, Bù Sa, Bê Đê, Bi Nao, Gia Rá trên địa bàn xã tham gia dự án.

Qua 01 năm triển khai dự án tại xã Đồng Nai Thượng, đã có những kết quả ban đầu, cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thông qua việc phát triển kinh tế nông nghiệp và các ngành, nghề truyền thống địa phương gắn liền với việc bảo vệ rừng. Đã tổ chức thực hiện các hoạt động sau: Xây dựng phương án và chuyển giao công nghệ trồng và chăm sóc các loài cây đặc sản; Đào tạo, tập huấn xây dựng năng lực kỹ thuật và truyền thông; Giải quyết đầu ra cho sản phẩm ngành nghề truyền thống dệt thổ cẩm.

Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng thông qua thí điểm sử dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng phát triển sinh kế bền vững. Đào tạo kỹ năng tham gia giao khoán và bảo vệ rừng cộng đồng; Thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Kiểm tra mô hình trồng cà phê cao sản

Dù dự án mới triển khai được 01 năm nhưng các hoạt động cơ bản của dự án đã được triển khai và bước đầu đạt hiệu quả. Chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan giúp đỡ nhiệt tình và nông dân nhiệt tình tham gia dự án. Đây là bước đi quan trọng của dự án trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

 

 Thanh Sơn - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top