Ngày 19/3/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký và ban hành quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018.

Theo đó, đến 31/12/2018 cả nước có 14.491.295 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 10.255.525 ha, rừng trồng là 4.235.770 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.785.642 ha, tỷ lệ che phủ là 41,65% (số liệu được tổng hợp từ hiện trạng rừng năm 2017). Cũng theo quyết định 911 có 03 tỉnh chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2018 bao gồm Bình Thuận, Đồng Nai và Bến Tre.

                                                          Hoàng Minh (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top