Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục rừng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030” với mục tiêu đến năm 2030 diện tích rừng đạt khoảng 2,72 triệu ha, nâng độ che phủ rừng lên 49,2%... với các nhiệm vụ chính:

Bảo vệ 2.246.068 ha rừng tự nhiên hiện có; Ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; Giảm căn bản diện tích rừng bị thiệt hại do các nguyên nhân…

Xử lý dứt điểm đối với 282.896 ha rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm; không để phát sinh tranh chấp, xâm lấn rừng; đẩy mạnh quản lý rừng cộng đồng…

Khôi phục và phát triển rừng: Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ 7.100 ha (bình quân 470 ha/năm); Trồng rừng sản xuất 136.600 ha (bình quân 9.100 ha/năm); khoanh nuôi tái sinh rừng bình quân 36.600 ha/năm; trồng cây phân tán bình quân 3,23 triệu cây/năm.

Văn Phương (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top