Ngày 21/3/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 1555/UBND-LN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị chủ rừng rà soát diện tích đất lâm nghiệp được giao, lập kế hoạch trồng rừng năm 2018; tổng hợp kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán của các huyện, thành phố trong tỉnh và xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán toàn tỉnh; xác định rõ nguồn vốn thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2018. Đồng thời chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Đà Lạt tổ chức lễ phát động trồng cây vào dịp sinh nhật Bác Hồ (trong khoảng thời gian 15/5-22/5/2018).

Bên cạnh đó văn bản cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, rà soát diện tích đất trống, diện tích cần phải trồng thêm cây lâm nghiệp, cây xanh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018 trong khoảng thời gian nói trên.  

                                                                                      Văn Phương - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top