Phương thức nông lâm kết hợp (NLKH) tạo ra sản phẩm đa đạng, có sự tương hỗ sinh học và sinh thái, hướng đến tính bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Khi dân số ngày càng tăng, đất đai canh tác càng thu hẹp, NLKH càng trở thành loại hình sản xuất phù hợp.
Thiếu mô hình NLKH, một trong những hệ lụy rõ là đất bị xói lở. Ảnh: M.Ðạo
Thiếu mô hình NLKH, một trong những hệ lụy rõ là đất bị xói lở. Ảnh: M.Ðạo
Một định hướng quan trọng hiện nay là phát triển kinh tế trang trại (KTTT) bằng việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Theo đó, tổ chức lại sản xuất, tích tụ, tập trung ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Việc phát triển mô hình trang trại sẽ khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ bằng phát triển nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung. Mặt khác, xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay là sản xuất phải có đủ sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Vì vậy, nhà nước có chủ trương, định hướng, điển hình là Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về KTTT. Theo hướng này, rất nhiều chính sách được áp dụng, từ tín dụng, lao động, đất đai, thuế đến khoa học công nghệ, thị trường, bảo hộ tài sản đầu tư… Một số địa phương còn đưa ra những chính sách riêng cụ thể phù hợp với đặc điểm vùng để gia tăng mô hình phát triển KTTT. 
Khảo sát và nghiên cứu của nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên và Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới do TS Trương Hồng làm cố vấn đã cho thấy tính hiệu quả của mô hình NLKH rất rõ ở khu vực Tây Nguyên (thông qua địa bàn cụ thể là thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và huyện Krông Păk, huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk). Đây là hai tỉnh có đa dạng các loại hình trồng xen trên vườn cà phê với 6 loại cây trồng xen. Riêng ở Lâm Đồng, trồng xen đơn cây chiếm khoảng 70% số vườn điều tra, trong đó, sầu riêng 54%, tiêu 10% và bơ 6%. Việc trồng xen hỗn hợp nhiều loại cây trong vườn cà phê chiếm tỷ lệ cao nhất là sầu riêng + bơ (ở Lâm Đồng chiếm 24% số hộ điều tra còn ở Đắk Lắk chiếm 7%). Qua thu thập số liệu và phân tích, các nhà khoa học kết luận, lợi nhuận trung bình 2 năm 2015 và 2016 của loại hình NLKH cao hơn so với cà phê trồng thuần; trong đó, cao nhất là cà phê + sầu riêng; còn cà phê + điều cho lợi nhuận thấp nhất. Đặc biệt, nếu trồng xen cà phê + sầu riêng + bơ với khoảng cách 9x9 m mang lại hiệu quả cao nhất, đạt 201,1%. 
Như đã nêu, mô hình NLKH đưa lại nhiều tác động tích cực: giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu nhập; tác động tích cực đến môi trường (giảm dòng chảy bề mặt và xói mòn đất; duy trì độ mùn và cải thiện lý tính của đất, phát huy chu trình tuần hoàn dinh dưỡng, tiết kiệm nước,…). Tuy nhiên, không phải triển khai mô hình NLKH đều mang lại hiệu quả mong muốn, nếu không hội đủ các yếu tố cần và đủ. Ví dụ, không trồng xen lẫn lộn nhiều loại cây khác nhau, nhiều loại giống khác nhau; không tùy tiện về vị trí bố trí trồng để tạo sự cạnh tranh gay gắt về ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng; không chạy đua theo phong trào để tránh vòng luẩn quẩn trồng rồi chặt, chặt lại trồng hay được mùa mất giá, được giá mất mùa… Đó còn là phải đạt được những yêu cầu như: kỹ thuật canh tác; mục tiêu được xác định rõ ràng; các giải pháp khắc phục cụ thể…
Cũng hướng đến mô hình NLKH, PGS,TS Bảo Huy đến từ Đại học Tây Nguyên và cộng sự đã đưa ra mô hình cụ thể về làm giàu rừng khộp suy thoái bằng việc trồng cây Tếch (Tectona grandis L.f.). Đây là giải pháp nhằm khắc phục việc sau nhiều năm khai thác gỗ không bền vững, rừng khộp trở nên nghèo về gỗ và theo đó nhiều diện tích đã được chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp. Các nhà khoa học khẳng định, trong điều kiện sinh thái và môi trường khắc nghiệt của rừng khộp suy thoái, việc làm giàu rừng bằng cây gỗ Tếch đã cho kết quả khả quan.  
Tóm lại, NLKH là tên chung của những hệ thống sử dụng đất trong đó các cây thân gỗ lâu năm được trồng có suy tính trên cùng một đơn vị diện tích quy hoạch đất với cây thân thảo và với vật nuôi dưới dạng xen theo không gian hay thời gian. Trong các hệ thống NLKH có mối quan hệ, tác động hỗ trợ tương quan cả về mặt sinh thái lẫn kinh tế giữa các bộ phận hợp thành nên hệ thống. Để thực hiện được, đòi hỏi phải có nỗ lực và quyết tâm lớn của nhiều bộ, ngành và địa phương. Ông Nguyễn Tiến Định, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, về chính sách đất đai, KTTT cần được hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch; miễn phí thuế sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đối với chủ trang trại trong vòng 5 năm sau khi được cấp giấy chứng nhận KTTT. Hoặc về chính sách đào tạo, chủ trang trại được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, người lao động được nâng cao kỹ thuật sản xuất, đặc biệt là kỹ thuật tiên tiến, GAP, hữu cơ, tiêu chuẩn chứng nhận 4C, UTZ… Đó còn là chính sách tín dụng như bảo lãnh tín dụng trong trường hợp sản xuất gặp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ một phần chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống xử lý môi trường… Để KTTT phát triển, các chủ trang trại cũng rất cần đến chính sách của nhà nước và địa phương về việc được tham gia vào khu công nghệ cao, kiểm tra, kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm và giới thiệu sản phẩm; tham gia liên kết chuỗi, liên kết trang trại…
 
Minh Đạo (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top